Vytvorenie novej úlohy

Existuje viacero spôsobov ako môžete vytvoriť novú úlohu. Buď ju vytvoríte priamo z detailu požiadavky(takto vytvorená úloha bude automaticky naviazaná na danú požiadavku) alebo ju vytvoríte z menu CDESK -> Administrácia -> Úlohy. Kliknite na odkazy nižšie pre zobrazenie článkov o jednotlivých spôsoboch:

Vytvorenie novej úlohy z menu

Vytvorenie novej úlohy z detailu požiadavky

 

Vytvorenie novej úlohy z menu

Choďte do záložky Úlohy v menu CDESK -> Administrácia -> Úlohy a kliknite na tlačidlo Nová Úloha.

 

Vytvorenie novej úlohy z menu

Obrázok: Vytvorenie novej úlohy z menu

Zvoľte typ väzby a typ úlohy. Pre viac informácií o možných väzbách a typoch úloh si prečítajte článok Typy úloh.

Výber väzby a typu úlohy

Obrázok: Výber väzby a typu úlohy

Vytvorenie jednoduchej úlohy

Vytvorenie schôdzky

Vytvorenie poznámky

 

Vytvorenie úlohy z detailu požiadavky

Otvorte detail požiadavky pre ktorú chcete vytvoriť úlohu a kliknite na záložku Úlohy. Pre vytvorenie novej úlohy kliknite na tlačidlo Vytvoriť úlohu.

Vytvorenie novej úlohy z detailu požiadavky

Obrázok: Vytvorenie novej úlohy z detailu požiadavky

Takto vytvorená úloha je automaticky naviazaná na zvolenú požiadavku. Zvoľte typ úlohy pre otvorenie formuláru pre zadávanie ďalších údajov.

Výber typu úlohy

Obrázok: Výber typu úlohy

Zvoľte typ úlohy ktorý chcete vytvoriť:

Vytvorenie jednoduchej úlohy

Vytvorenie schôdzky

Vytvorenie poznámky

 

Vytvorenie jednoduchej úlohy

Tento typ úlohy je vhodný pre bežné úkony ktoré treba vykonať. Môžete sem pridať viacero riešiteľov súčasne. Je tu tiež možnosť zadefinovať si vlastné kategórie a následne každú úlohu môžete zaradiť do týchto kategórií.

Vytvorenie novej jednoduchej úlohy

Obrázok: Vytvorenie novej jednoduchej úlohy

Jednotlivé políčka formuláru sú opísané nižšie:

Názov úlohy - meno úlohy bude zobrazené v zozname všetkých úloh

Termín -  Vyberte termín trvania vašej úlohy. Kliknutím do políčok OD a DO zobrazíte malý kalendár kde môžete jednoducho vybrať dátumy bez potreby vypisovať ich ručne. Môžete odkliknúť políčko Celý deň čo umožní zadať presný čas trvania tejto úlohy.

Typ úlohy - Môžete vybrať zo zoznamu preddefinovaných typov kliknutím na šípku na konci tohto políčka. Pre vytvorenie vlastných typov kliknite na ikonku napravo od tohto políčka. V zobrazenom okne môžete spravovať zoznam vlastných typov úloh. Pre pridanie nového typu kliknite na tlačidlo Pridať novú položku. Zobrazí sa nový riadok kam môžete vpísať názov nového typu.

 

Vytváranie nového typu úlohy

Obrázok: Vytváranie nového typu úlohy

Môžete vytvoriť viacero typov úloh súčasne klikaním na tlačidlo Pridať novú položku. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo Uložiť čím potvrdíte vykonané zmeny. Od toho momentu budú vaše vlastné typy úloh v ponuke pri vytváraní novej jednoduchej úlohy.

Riešiteľ - Vyberte riešiteľa vašej novej úlohy kliknutím na príslušné políčko. Zobrazí sa ponuka dostupných operátorov z ktorej si môžete vybrať jedného. V prípade že chcete pridať viacerých riešiteľov, kliknite na tlačidlo "+" v riadku Ďalší riešitelia. Zobrazí sa ďalšie políčko kam môžete pridať viacero účastníkov výberom z ponúknutého zoznamu.

 

Pridanie viacerých riešiteľov do úlohy

Obrázok: Pridanie viacerých riešiteľov do úlohy

Popis - sem môžete vložiť stručný opis vašej úlohy

Pre viac informácií o zmene väzby vašej úlohy, kliknite sem: Zmena väzby úlohy.

Keď ste vyplnili všetky povinné políčka, kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.

Detail novej úlohy nájdete v menu: CDESK -> Administrácia -> Úlohy. Dvojklikom na zvolenú úlohu otvoríte jej detaily. Tu môžete zmeniť jej stav z Prijaté na v riešení alebo Ukončená. V spodnej časti je záložka história, ktorá obsahuje detailný rozpis, čo sa s danou úlohou dialo, každá zmena stavu, popisu, termínov atď. je tam zaznamenaná. Obsahuje možnosti filtrovania na základe používateľov, udalostí  detailov alebo termínov. Stačí len vyplniť filter a kliknúť na tlačidlo Zobraziť.

História zvolenej požiadavky

Obrázok: História zvolenej požiadavky

Ak vykonáte nejaké zmeny, potvrďte ich kliknutím na tlačidlo Uložiť.

V prípade že úloha nie je naviazaná na požiadavku, v detailoch úlohy sa zobrazí tlačidlo Ďalšie akcie ktoré obsahuje možnosť vytvoriť novú požiadavku z úlohy. Pri jej zvolení budete presmerovaný na formulár vytvorenia novej požiadavky.

Vytvorenie novej požiadavky z úlohy

Obrázok: Vytvorenie novej požiadavky z úlohy

 

Vytvorenie schôdzky

Schôdzka je špeciálny typ úlohy, ktorý vyžaduje potvrdenie účasti od všetkých zúčastnených.

Vytváranie novej schôdzky

Obrázok: Vytváranie novej schôdzky

Jednotlivé políčka formuláru sú opísané nižšie:

Názov úlohy - meno úlohy bude zobrazené v zozname všetkých úloh

Termín -  Vyberte termín trvania vašej úlohy. Kliknutím do políčok OD a DO zobrazíte malý kalendár kde môžete jednoducho vybrať dátumy bez potreby vypisovať ich ručne. Môžete odkliknúť políčko Celý deň čo umožní zadať presný čas trvania tejto úlohy.

Riešiteľ - Vyberte riešiteľa vašej novej úlohy kliknutím na príslušné políčko. Zobrazí sa ponuka dostupných operátorov z ktorej si môžete vybrať jedného. Viacerých riešiteľov pridáte kliknutím na tlačidlo "+" v riadku Ďalší riešitelia. Zobrazí sa ďalšie políčko kam môžete pridať viacero účastníkov výberom z ponúknutého zoznamu. Vybratí účastníci dostanú mail, ktorý ich vyzve na potvrdenie účasti na schôdzke.

Pridanie viacerých účastníkov do schôdzky

Obrázok: Pridanie viacerých účastníkov do schôdzky

Plán stretnutia - sem môžete predmet jednania na schôdzke.

Keď ste vyplnili všetky povinné údaje, kliknite na tlačidlo Uložiť. Vybratí účastníci dostanú informačný mail o schôdzke. Potvrdiť svoju účasť môžu v CDESK -> Administrácia -> Úlohy, kde otvoria detail schôdzky a v spodnej časti stránky v riadku so svojím menom kliknú na tlačidlo Nastaviť potvrdenie kde potvrdia svoju (ne)účasť. K potvrdeniu je možné napísať aj stručnú poznámku ktorá sa zobrazí vedľa jeho potvrdenia, napríklad dôvod prečo sa nemôže dostaviť na schôdzku a podobne.

Potvrdzovanie účasti na schôdzke

Obrázok: Potvrdzovanie účasti na schôdzke

Používateľ s dostatočnými oprávneniami môže upravovať detaily schôdzky alebo vyplniť záznam o schôdzke. Tiež je možné vytvoriť novú úlohu priamo z detailov schôdzky.

 V spodnej časti je záložka história, ktorá obsahuje detailný rozpis, čo sa s danou úlohou dialo, každá zmena stavu, popisu, termínov, potvrdenie účasti atď. je tam zaznamenaná. Obsahuje možnosti filtrovania na základe používateľov, udalostí  detailov alebo termínov. Stačí len vyplniť filter a kliknúť na tlačidlo Zobraziť.

Ak vykonáte nejaké zmeny, potvrďte ich kliknutím na tlačidlo Uložiť.

V prípade že úloha nie je naviazaná na požiadavku, v detailoch úlohy sa zobrazí tlačidlo Ďalšie akcie ktoré obsahuje možnosť vytvoriť novú požiadavku z úlohy. Pri jej zvolení budete presmerovaný na formulár vytvorenia novej požiadavky.

Vytvorenie novej požiadavky z detailu schôdzky

Obrázok: Vytvorenie novej požiadavky z detailu schôdzky

Vytvorenie poznámky

Poznámka je jednoduchý typ úlohy, ktorej je možné priradiť len jedného riešiteľa. 

Vytvorenie novej poznámky

Obrázok: Vytvorenie novej poznámky

 

Jednotlivé políčka formuláru sú opísané nižšie:

Názov úlohy - meno úlohy bude zobrazené v zozname všetkých úloh

Termín -  Vyberte termín trvania vašej úlohy. Kliknutím do políčok OD a DO zobrazíte malý kalendár kde môžete jednoducho vybrať dátumy bez potreby vypisovať ich ručne. Môžete odkliknúť políčko Celý deň čo umožní zadať presný čas trvania tejto úlohy.

Riešiteľ - Vyberte riešiteľa vašej novej úlohy kliknutím na príslušné políčko. Zobrazí sa ponuka dostupných operátorov z ktorej si môžete vybrať jedného.

Popis - sem môžete vložiť stručný opis vašej poznámky

 V spodnej časti je záložka história, ktorá obsahuje detailný rozpis, čo sa s danou úlohou dialo, každá zmena stavu, popisu, termínov atď. je tam zaznamenaná. Obsahuje možnosti filtrovania na základe používateľov, udalostí  detailov alebo termínov. Stačí len vyplniť filter a kliknúť na tlačidlo Zobraziť.

História poznámky

Obrázok: História poznámky

Keď ste vyplnili všetky povinné políčka, kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.

V prípade že úloha nie je naviazaná na požiadavku, v detailoch úlohy sa zobrazí tlačidlo Ďalšie akcie ktoré obsahuje možnosť vytvoriť novú požiadavku z úlohy. Pri jej zvolení budete presmerovaný na formulár vytvorenia novej požiadavky.

Vytvorenie novej požiadavky z detailu úlohy

Obrázok: Vytvorenie novej požiadavky z detailu úlohy

Zmena naviazania úlohy

Zmeniť väzbu ľubovoľnej úlohy je možné po otvorení jej detailov kliknutím na Zmeniť v pravej časti obrazovky.

Zmena naviazania úlohy

Obrázok: Zmena naviazania úlohy

Zoznam s možnosťami naviazania sa zobrazí pod tlačidlom Zmeniť, zvoľte typ z ponúkaných možností.

Choosing assignation type from the drop down list

Obrázok: Výber typu naviazania zo zoznamu

Po zvolaní naviazania, vyberte konkrétny objekt, na ktorý chcete úlohy naviazať. Napríklad ak ste zvolili typ naviazania na požiadavku, zobrazí sa políčko požiadavka. Kliknite na šípku na konci riadku pre zobrazenie zoznamu požiadaviek. Vyberte jedného kliknutím na Vybrať na konci riadku.

Selecting request to link the task to

Obrázok: Výber požiadavky na ktorú sa má úloha naviazať

Po naviazaní úlohy na objekt, v pravej časti obrazovky uvidíte detail požiadavky/zákazníka/projektu, v závislosti na zvolenom type naviazania.

Details of the linked request

Obrázok: Detail požiadavky, na ktorú je úloha naviazaná