Úvodný prehľad

Po prihlásení do aplikácie CDESK, sa ako prvý zobrazí úvodný prehľad, ku ktorému je možné sa vrátiť kedykoľvek počas práce s aplikáciou, cez CDESK -> Administrácia -> Úvodný prehľad. Je vyskladaný z rôznych widgetov tak, aby ste mali po ruke všetky dôležité informácie o dianí. Nájsť tu možno Nástenku so správami a novinkami, počet otvorených požiadaviek pred a po termínoch splnenia, či grafy zobrazujúce históriu riešenia otvorených/ukončených požiadaviek zatriedených podľa operátora alebo zákazníka.

Východzí úvodný prehľad

Obrázok: Východzí úvodný prehľad

Prednastavený východzí prehľad zobrazuje štatistické informácie a grafy k požiadavkám (otvorené, po termíne, urgentné...), informácie o otvorených úlohách, či leadoch a opportunitách z modulu CRM. Prehľad je možné prispôsobiť tak, aby zobrazoval relevantné informácie pre vás, administrátorov, operátorov alebo zákazníkov. Úvodný prehľad je možné si prispôsobiť, alebo vytvoriť ich niekoľko a prepínať sa medzi nimi. Na prispôsobenie úvodného prehľadu slúži tlačidlo Nastavenia, alebo tlačidlo Editovať úvodný prehľad (v prípade zobrazeného prispôsobeného prehľadu).

Tlačidlo pre prispôsobenie úvodného prehľadu

Obrázok: Tlačidlo pre prispôsobenie úvodného prehľadu

Zobrazí sa okno v ktorom je možné konfigurovať vlastné rozloženie widgetov. Najskôr si vyberte typ dashboardu, ktorý si prajete upraviť - máte možnosť prispôsobiť ako vlastný úvodný prehľad, tak východzí prehľad pre všetkých administrátorov, operátorov a zákazníkov zvlášť. Následne tlačidlom Pridať blok, pridáte kontajnery pre umiestnenie widgetov. Každý blok je ďalej možné rozdeliť na niekoľko menších, pomocou ikon na jeho okraji. Môžete upraviť jeho veľkosť uchopením za okraj a potiahnutím myšou, alebo vymazať kliknutím na ikonu koša.

Nastavenie úvodného prehľadu - pridávanie blokov

Obrázok: Nastavenie úvodného prehľadu - pridávanie blokov

Do takto vytvorených blokov môžete umiestniť vami vybrané widgety - menu s výberom widgetov otvoríte kliknutím na "+" v ktoromkoľvek bloku, alebo kliknutím na šípku v ľavom hornom okraji okna. Widget umiestnite jeho presunutím z menu systémom drag&drop na príslušný blok. V kontajneri sa objaví názov widgetu, ikona pre jeho odstránenie, prípadne ikona pre úpravu widgetu, ak sú preň k dispozícii ďalšie nastavenia.

Nastavenie úvodného prehľadu - drag&drop umiestňovanie widgetov do pripravených blokov

Obrázok: Nastavenie úvodného prehľadu - drag&drop umiestňovanie widgetov do pripravených blokov

Úpravy dokončíte kliknutím na tlačidlo uložiť.