Dôvody prečo používať Zákazky

Dôvody prečo používať Zákazky:

1. Pre spresnenie (ekonomickej) evidencie požiadaviek. 

Zákazky majú oproti požiadavke ďalšie políčka orientované na ekonomické spracovanie požiadaviek. Sú to napríklad informácie ako bude platená práca alebo dodaný materiál, pod aké stredisko patrí požadovaná práca, či už bola odfakturovaná/zaplatená daná práca alebo či je po splatnosti, presnejšie informácie o zadávateľovi a podobne. Požadované informácie je možné získať aj automatizovane z Obchodnej agendy, ktorá je napojená na podporovaný ekonomický softvér a získať tak ucelenú evidenciu. 

2. Podpora procesného riadenia pre spoločnosti s dispečingom (Service Desk)

V procesoch bude zahrnuté pravidlo, že sa riešia len požiadavky zaradené do Zákaziek, čo rozšíri  prehľad o objednanej práci, sprehľadní nové nepriradené požiadavky.

3. Vlastná evidencia spoločných požiadaviek.

Zoskupovanie požiadaviek do Zákaziek budete používať podľa svojich vlastných kritérií.