Pridanie kontaktov k zákazníkovi

Kontakty k zákazníkom sa dajú pridávať dvomi spôsobmi:

  • Prostredníctvom detailu zákazníka
  • Prostredníctvom odkazu Kontakty v ľavom menu

 

  1.) Prostredníctvom detailu zákazníka

Otvorte detaily konkrétneho zákazníka v CDESK -> Administrácia -> Zákazníci a kliknite na záložku Kontakty.

Výber zákazníka zo zoznamu

Obrázok: Výber zákazníka zo zoznamu

V záložke kontakty môžete pridávať Hlavné kontakty (tieto dostávajú automaticky kópiu správ určených pre zákazníka) a Ďalšie kontakty – voliteľné pre notifikáciu a diskusné príspevky v požiadavke. Pre pridanie kliknite na príslušné tlačidlo “Pridať hlavný/ďalší kontakt”. Ak chcete pridať zákaznícke konto ktorým sa zákazník môže prihlásiť do systému a vidieť dostupné informácie podľa oprávnení, použite tlačidlo ”Vytvoriť zákaznícke konto”.

Záložka kontakty v detailoch zákazníka

Obrázok: Záložka kontakty v detailoch zákazníka

Tu vyplňte základné informácie ako oslovenie, meno, titul a pod. Vlastník kontaktu (jeho tvorca), Voľba Kontakt na upomienky (ak je aktivované) – v prípade, že vaša spoločnosť odosiela upomienky, je možné zvoliť len vybrané kontakty.

Poznámka: aby ste prostredníctvom CDESKu mohli komunikovať s týmito kontaktami, musíte zadať e-mailovú adresu.

Po vyplnení požadovaných údajov o kontakte potvrďte tlačidlom Uložiť.

Vytváranie nového kontaktu

Obrázok: Vytváranie nového kontaktu

Nový kontakt sa pridá do príslušnej kategórie v záložke Kontakty u zákazníka, odkiaľ je možné ho editovať (zadané informácie alebo zmena z hlavného na ďalší).

Zoznam kontaktov s možnosťou ich úpravy

Obrázok: Zoznam kontaktov s možnosťou ich úpravy
  2.) Prostredníctvom odkazu Kontakty v ľavom menu

V CDESK -> Administrácia -> Kontakty nájdete všetky vaše kontakty. Na vrchu sa nachádza filter pre vyhľadávanie, rozšírený filter (symbol lupy) zobrazí ďalšie možnosti a umožňuje vyhľadávaný výraz hľadať len vo vybraných atribútoch.

Zoznam kontaktov je možné zoradiť podľa abecedy kliknutím na názov stĺpca. Jednotlivé záznamy je možné editovať použitím odkazu Editovať na konci každého riadka.

Zoznam kontaktov v CDESK

Obrázok: Zoznam kontaktov v CDESK

Nový kontakt pridáte kliknutím na tlačidlo “Nový kontakt“ v pravom hornom rohu obrazovky.