Pridanie nového zákazníckeho konta

Pridanie nového zákazníka

V novej verzii bol odstránený sprievodca pridaním nového zákazníka a bol ponechaný len jednoduchší a efektívnejší rýchly formulár. Sprievodca pre pridanie nového zákazníka sa nachádza:

 • Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci - nastavenia

 • CDESK -> Administrácia -> Zákazníci -> tlačidlo Pridať zákazníka 

 • a taktiež vo vnútri požiadavky.

 

Pridanie noveho zakaznika

Obrázok: Pridanie noveho zakaznika

Formulár na pridanie zákazníka

Obrázok: Formulár na pridanie zákazníka
 1. Právna forma – a.s., s.r.o., živnostník, fyzická osoba – slúži pre informáciu operátora CDESKu

 2. Spoločnosť / Meno – názov zákazníka

 3. Skratka – generuje sa automaticky podľa názvu spoločnosti, je to skratka, ktorá sa zobrazuje v udalostiach kalendára, zozname požiadaviek a v e-mailoch.

 4. Typ zákazníka - Môžete zvoliť či zákazník bude mat len CDESK alebo CM + CDESK funkcionalitu.

 5. Mobil, Ulica, Mesto, PSČ, Krajina – adresa zákazníka

 6. GPS súradnice – sem zadajte GPS súradnice zákazníka, tie môžete zistiť aj po vyplnení adresy a kliknutím na tlačidlo Zobraziť v mape. Zobrazí sa Vám nové okno s mapou a vyznačeným modrým bodom, ktorého polohu si môžete skontrolovať priblížením a oddialením mapy kolieskom myši, prípadne jej posúvaním. Po výbere vami požadovaného miesta na mape kliknite na tlačidlo Preniesť GPS súradnice do formulára.Výber miesta na mape

  Obrázok: Výber miesta na mape
 7. IČO, DIČ a IČ DPH - pre automatické dopĺnanie do zákaziek a faktúr

 8. Ďalšie kontaktné údaje – pri zaškrtnutí políčka sa zobrazia ďalšie políčka na vyplnenie – slúži pre internú informáciu operátorov CDESKu

Po vyplnení všetkých políčok kliknite na tlačidlo Uložiť.

Po uložení sa Vám zobrazí nastavenie zákazníka spolu s informačným oknom, že zákazník bol vytvorený. Ak chcete ku konkrétnemu zákazníkovi zvoliť vlastné oprávnenia pre operátorov a skupiny, kliknite na tlačidlo OK a to vás presmeruje do časti Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a Skupiny (tu môžete meniť oprávnenia individuálne alebo hromadne – označením viacerých operátorov / skupín). Vo vašom prípade nie je potrebné tieto nastavenia individuálne zmeniť (kliknite na tlačidlo Storno), stačí ich nastaviť hneď na začiatku v pravidlách, ktoré sa nastavia rovnaké na každého novo pridaného zákazníka. 

Úspešné pridanie nového zákazníka

Po pridaní zákazníka sa priamo v jeho karte zobrazí viac možností a záložiek, v ktorých môžete pridávať a meniť ďalšie údaje (Všeobecné údaje, Kontakty, Miesta, Zariadenia, Záznamy k zákazníkovi) tieto záložky sú bližšie popísané v texte nižšie.