Záznamy k zákazníkovi

V nastaveniach zákazníka si v záložke záznamy k zákazníkovi môžete pozrieť históriu zmien, zoznam požiadaviek a pravidelné úlohy. Túto záložku nastavíte v Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci - nastavenia -> vybraný zákazník -> záložka Záznamy k zákazníkovi.

Zobrazí sa filter v ktorom si môžete zvoliť typ zobrazených údajov o zákazníkovi. Po vybratí z rozbalovacieho zoznamu kliknite na tlačidlo Zobraziť. Keď zvolíte históriu, zobrazia sa ďalšie políčka na filtrovanie záznamov histórie.

 

Zobrazovanie záznamov o zákazníkovi

Obrázok: Zobrazovanie záznamov o zákazníkovi