Znalostná báza

Spravujte svoje vedomosti na jednom mieste

Vybudujte silnú základňu informácii, s ktorou podporíte vaše podnikanie. Teraz môžete mať svoje know-how na jednom mieste, prístupné pre vybraných užívateľov.

 

Znalostná báza

  • Štruktúrované záznamy vedomostí v ZB prístupné pre vybraných operátorov a verejnosť, komentáre
  • Poznatky je možné prepojiť s plneniami v požiadavkách
  • Evidencia know-how, vyriešených problémov, postupov, tipov a ďalších informácií s obrázkami a podporou HTML
  • Podklady a manuály pre zaúčanie nových pracovníkov

 

Často riešite podobné problémy alebo aplikujete rovnaký pracovný postup? Pomocou Znalostnej bázy viete ušetriť množstvo času pri ich vyhľadávaní a implementácii – vaši pracovníci sa môžu spoľahnúť na overené informácie od kolegov. Zaznamenávajte štandardné riešenia, známe nedostatky a chyby, riadiace procesy, nápady, návrhy a omnoho viac.

Distribuujte a publikujte vybrané informácie v štruktúrovanej podobe čiastočným sprístupnením časti Znalostnej bázy

 

Prehľad funkcií Znalostnej bázy

Hierarchia záznamov v Znalostnej: Poznatok - Riešenia - Komentáre k Riešeniam

Prepojenie CDESK plnení s Poznatkami zo Znalostnej bázy

Priradenie poznatkov priamo k zákazníkom

Kľúčové slová k zatriedeniu a vyhľadávaniu

Full-textové online vyhľadávanie v celej databáze

Vyhľadávanie podľa poslednej zmeny, autora, priradeného zákazníka

Možnosť zdieľať vybrané  poznatky s riešeniami pre vašich zákazníkov

Riadenie prístupových práv k záznamom pre operátorov a zákaznícke kontá

HTML editor s podporou vkladania obrázkov aj cez klávesovú skratku Kopírovať + Vložiť (v Mozilla Firefox)