CMDB - nastavenia

Obsah stránky

 

Spoločné nastavenia

Typy prepojenia

Tabuľka obsahuje definované typy prepojenia, ktoré je možné použiť medzi objektami - prepojenia objektov sú popísané v článku CI List. V ľavej časti tabulky sa nachádza názov prepojenia pri väzbe objektu A -> B, v pravej časti zase pri väzbe opačného smeru - objektu B -> A. V prostrednom stĺpci nastavujete smer prepojenia - jednosmerné, alebo obojsmerné

Každá inštalácia CDESK obsahuje už preddefinovanú sadu používaných prepojení, ktoré v prípade, že nechcete využívať viete vypnúť prepnutím prepínača v stĺpci Stav, do polohy vypnutý , prípadne najpoužívanejšie prepojenia môžete potiahnutím za ikonu  preusporiadať a presunúť ich tak napríklad na vrch zoznamu.

Zoznam prepojení je možné rozšíriť aj o vlastné typy, kliknutím na ikonu  +Pridať . V novom riadku vypíšte názov tohoto prepojenia pre oba smery v jazykových mutáciách zapnutých v Globálne nastavenia->Jazyky. Ak ste riadok pridali omylom, je možné ho odstrániť kliknutím na  ×  - odstrániť prepojenie je možné len v prípade, že ste nastavenia doposiaľ neuložili.

Nastavenie typov prepojení v CMDB

Obrázok: Nastavenie typov prepojení v CMDB

Pre aplikovanie nastavení je ich potrebné  Uložiť . Niektoré zmeny nastavení môžu po uložení vyžadovať znovunačítanie stránky (pre obnovenie stránky použite kláves F5, alebo kombináciu CTRL+R).