Plnenia - nastavenia

Obsah stránky

 

Všeobecné

Zapnúť modul Plnenia - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní modul Plnenia v menu, v zákazkách a požiadavkách, ako aj ďalšie voľby v nastaveniach modulu

Interné plnenia - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  aktivujete možnosť k plneniam pridávať interné plnenia, ktoré zákazník neuvidí. Táto funkcionalita je vhodná, ak zákazníkom deklarujete dohodnutý rozsah plnení, ale pre internú potrebu potrebujete evidovať skutočne odpracovaný čas

Nastavenie plnení

Obrázok: Nastavenie plnení

Pre aplikovanie zmien nastavení kliknite na  Uložiť . CDESK môže požadovať obnovenie stránky v prehliadači (obnovte klávesou F5, alebo kombináciou kláves CTRL+R).