Úvodný prehľad – Nastavenia

 

Nasledujúce nastavenia sú k modulu Úvodný prehľad.

 

Umiestnenie nastavení pre Úvodný prehľad v Globálnych nastaveniach
Obrázok: Umiestnenie nastavení pre Úvodný prehľad v Globálnych nastaveniach

 

CDESK widgety sú informačné dlaždice určené do úvodného prehľadu. Prostredníctvom nich môžete pristúpiť k detailným informáciám.

 

Zobrazenie widgetov

V tejto časti si môžete nastaviť, ktoré widgety sa budú zobrazovať na Úvodnom prehľade. Widget bude do prehľadu zahrnutý ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý . CDESK ponúka tieto widgety:

  • Moje aktivity - Rýchly prehľad
  • Moje aktivity
  • Nástenka - Rýchly prehľad
  • Katalóg požiadaviek
  • Používateľské požiadavky – Rýchly prehľad
  • Oznamy – Rýchly prehľad
  • Plánovaná práca

 

Nastavenie zobrazenia widgetov na úvodnom prehľade
Obrázok: Nastavenie zobrazenia widgetov na úvodnom prehľade

 

Východzie nastavenie úvodného prehľadu

 

Východzie nastavenie úvodného prehľadu
Obrázok: Východzie nastavenie úvodného prehľadu

 

Nastavenie úvodného prehľadu pre operátorov a riešiteľov – umožňuje nastaviť, ktoré widgety sa budú na úvodnom prehľade zobrazovať kontám zaradeným do skupín Operátor a Riešiteľ. Kliknutím na ikonu   sa sprístupní okno pre výber widgetov. Pridávanie widgetov je podrobne popísané v texte Úvodný prehľad→Pridávanie widgetov. Nastavenie aplikujete kliknutím na tlačidlo Použiť, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu.

 

Okno pre nastavenie úvodného prehľadu pre operátorov a riešiteľov
Obrázok: Okno pre nastavenie úvodného prehľadu pre operátorov a riešiteľov

 

Pomocou funkcie Povoliť používateľské zmeny môžete používateľom povoliť / zneprístupniť úpravu takto nastavených widgetov. Editácia widgetov je povolená ak sa prepínač nachádza v polohe zapnutý .

 

Nastavenie úvodného prehľadu pre ostatné kontá – umožňuje nastaviť, ktoré widgety sa budú na úvodnom prehľade zobrazovať všetkým kontám, ktoré patria do skupín zákazníckych kont a Easyclick kont. Kliknutím na ikonu   sa sprístupní okno pre výber widgetov. Pridávanie widgetov je podrobne popísané v texte Úvodný prehľad→Pridávanie widgetov. Nastavenie aplikujete kliknutím na tlačidlo Použiť, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu.

Pomocou funkcie Povoliť používateľské zmeny môžete používateľom povoliť / zneprístupniť úpravu takto nastavených widgetov. Editácia widgetov je povolená ak sa prepínač nachádza v polohe zapnutý .