Zákazníci a kontakty - nastavenia

Obsah stránky

 

Zákazníci

Právne formy

V CDESK sú právne formy vopred preddefinované. Je možné upraviť ich názov, pridať preklad, zapnúť či vypnúť ich zobrazovanie a upraviť ich poradie. 

V prípade, že je prepínač v stave zapnutý , zobrazuje sa príslušná právna forma v ponuke pri vytváraní/editácii zákazníka. Ak si niektoré právne formy neprajete používať, prepnite prepínač do stavu vypnutý

Poradie položiek je možné meniť uchopením a potiahnutím za ikonu  na konci riadku. Všetky vykonané zmeny je potrebné potvrdiť tlačidlom  Uložiť .

Nasatavenie zákazníkov - právne formy

Obrázok: Nasatavenie zákazníkov - právne formy

Voliteľné vlastnosti

V tejto časti je možné evidenciu zákazníka rozšíriť o voliteľné parametre pridaním ďalších vlastností, kliknutím na tlačidlo  +Priradiť vlastnosť . Vlastnosti, ktoré si neprajete ďalej používať, zmažete tlačidlom . Viac o práci s voliteľnými vlastnosťami nájdete v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti.

Nastavenia zákazníkov - voliteľné vlastnosti

Obrázok: Nastavenia zákazníkov - voliteľné vlastnosti

Pre aplikovanie nastavení je ich potrebné  Uložiť . Niektoré zmeny nastavení môžu po uložení vyžadovať znovunačítanie stránky (pre obnovenie stránky použite kláves F5, alebo kombináciu CTRL+R).

 

Kontakty

V tejto časti je možné evidenciu kontaktov rozšíriť o voliteľné parametre pridaním ďalších vlastností, kliknutím na tlačidlo  +Priradiť vlastnosť . Vlastnosti, ktoré si neprajete ďalej používať, zmažete tlačidlom . Viac o práci s voliteľnými vlastnosťami nájdete v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti.