Nástenka

 

Ak sa modul Nástenka v menu nenachádza, je potrebné ho najskôr povoliť a konfigurovať v Globálne nastavenia -> Nástenka.

 

Zoznam príspevkov

V hornej časti okna modulu Nástenka sa nachádza tlačidlo pre pridanie nového príspevku, a pole pre vyhľadávanie v príspevkoch. Nižšie je okno delené na dve časti - vľavo sa nachádzajú priečinky, vpravo je zoznam príspevkov, radený od najnovšieho po najstarší, s prioritou pripnutých príspevkov, spoločne s údajom o čítanosti príspevku. Neprečítané príspevky sú v zozname vypísané tučným písmom.

Okrem pridávania príspevkov, je možné ich triediť, pripínať ako dôležité, editovať a sledovať ich čítanosť, či zmazať. Väčšina týchto operácií je prístupná prostredníctvom kontextového menu , nachádzajúcom sa za každým príspevkom vpravo.

Zoznam prijatých príspevkov na nástenke

Obrázok: Zoznam prijatých príspevkov na nástenke

 

Triedenie príspevkov do priečinkov

Priečinky na nástenke sú dvojaké - systémové, odlíšené podľa prijatých, odoslaných a nezaradených príspevkov a používateľské, ktoré si vytvára každý používateľ zvlášť, pre prehľadné triedenie príspevkov. Nový priečinok si používateľ vytvorí kliknutím na ikonu  + . Vytvorenie je rýchle, stačí uviesť názov a vybrať farebný príznak pre vizuálne odlíšenie a kliknúť na  Uložiť . Priečinok je možné kedykoľvek upraviť kliknutím na  alebo odstrániť ikonou . Vytváranie, úprava priečinkov a triedenie príspevkov jedného používateľa, nemá žiadny vplyv na priečinky a triedenie ostatných používateľov.

Vytváranie nových priečinkov pre triedenie príspevkov na nástenke

Obrázok: Vytváranie nových priečinkov pre triedenie príspevkov na nástenke

Zaradenie príspevku pod vybraný používateľský priečinok sa vykonáva kliknutím a potiahnutím príspevku za ikonu  nad používateľský priečinok (drag&drop). Keď je príspevok priradený pod priečinok, objaví sa pri ňom farebný príznak podľa farby priečinka, a tiež názov priečinka. Pokiaľ si prajete odobrať príspevok z priečinka, kliknite na ikonu kontextového menu  a zvoľte možnosť  Zrušiť priečinok .

 

Pripínanie dôležitých príspevkov

Dôležité príspevky, ktoré chce mať používateľ na očiach, môže pripnúť na nástenku. Prvou možnosťou je otvoriť si príspevok a v pravom hornom roku kliknúť na ikonu , alebo v zozname príspevkov otvoriť kontextové menu  a v ňom voľba  Pripnúť . Zrušiť pripnutie je opäť možné dvoma spôsobmi - z otvoreného príspevku kliknutím na , alebo zo zoznamu príspevkov opäť cez kontextové menu , voľba  Odopnúť .

Triedenie a pripínanie príspevkov na nástenke

Obrázok: Triedenie a pripínanie príspevkov na nástenke

 

Pridanie nového príspevku

Pre pridanie príspevku slúži tlačidlo  + Pridať príspevok . Otvorí sa okno s formulárom, položky označené • sú povinné:

Názov príspevku - titulok, pod ktorým sa príspevok zobrazí na nástenke - mal by byť výstižný a stručný

Príjemcovia - možnosť vybrať niekoľkých používateľov / skupín, ktorým sa príspevok zobrazí. Príjemcami môžu byť iba používatelia typu Riešiteľ

Typ / Kategória - možnosť výberu z vopred preddefinovaných hodnôt, pokiaľ je v Globálne nastavenia -> Nástenka zapnutá možnosť výberu typu/kategórie. Povinnosť výberu ako aj preddefinované hodnoty pre typ / kategórie závisí od nastavení.

Text príspevku - pole pre zadanie príspevku s možnosťou využitia ovládacích prvkov pre formátovanie

Prílohy - pokiaľ sa k príspevku vzťahujú prílohy, je možné ich nahrať kliknutím do poľa, alebo pretiahnutím (aj viacerých) súborov na toto miesto

Pre pridanie príspevku je potrebné ho  Uložiť . Tlačidlo  Späť  zavrie formulár bez pridania príspevku

Pridanie nového príspevku na nástenku

Obrázok: Pridanie nového príspevku na nástenku

 

Editácia a čítanosť príspevku

Po otvorení konkrétneho príspevku sa otvorí formulár ako pre pridávanie príspevku, rozšírený o pole Vložil - s názvom používateľa, ktorý príspevok vytvoril a časťou Čítanosť. V tejto časti vidno ktorí príjemcovia, príspevok kedy čítali a ktorí nie.

Upraviť príspevok smie len používateľ s príslušnými oprávneniami

Čítanosť príspevku na nástenke

Obrázok: Čítanosť príspevku na nástenke

 

Odstraňovanie príspevkov

Odstrániť príspevok z nástenky má možnosť každý príjemca správy - otvorením príspevku a kliknutím na  Odstrániť , alebo priamo na nástenke, kliknutím na kontextové menu  a výberom možnosti  Zmazať . Príspevok bude odstránený iba z nástenky tohoto používateľa, na nástenke ostatných používateľov ostáva naďalej.