CI Types

 

Hierarchia CMDB

CI Types (Configuration Item Types) sú podskupiny konfigurovateľných objektov - v rámci hlavnej skupiny tvoria množiny objektov s rovnakými vlastnosťami. V hierarchi konfiguračnej databázy patria pod CI Main groups:

  • CI Main groups - hlavné skupiny objektov (napríklad Zariadenia, Miesta, Vozidlá...), ktoré sú ďalej delené podskupinami, viac o hlavných skupinách v samostatnom článku CI Main groups
    • CI Types - rozdelenie hlavných skupín na podskupiny, ktoré odlišujú množiny objektov s rovnakými vlastnosťami (napríklad hlavná skupina kategórie IT zariadenia, môže obsahovať podskupiny počítače, tlačiarne, servery, sieťové prvky...). Viac v článku nižšie
      • CI List - obsahuje samotné objekty triedené do podskupín (napríklad konkrétne zariadenia z podskupiny počítače). Viac v samostatnom článku CI List

Zoznam definovaných podskupín zobrazíte cez hlavné menu CMDB->CI Types, po vybratí hlavnej skupiny v ľavej časti okna. Pokiaľ sa tu žiadne hlavné skupiny nenachádzajú, je potrebné ich definovať v CMDB->CI Main groups. Existujúce podskupiny môžete upraviť dvojklikom na príslušný riadok, alebo výberom voľby z kontextového menu   Editovať . Novú podskupinu vytvoríte kliknutím na  +Pridať CI type

Zoznam definovaných podskupín vybranej hlavnej skupiny v CMDB

Obrázok: Zoznam definovaných podskupín vybranej hlavnej skupiny v CMDB

Definícia podskupiny

Formulár CI Types obsahuje nasledovné možnosti:

Hlavná skupina - vyberte spomedzi definovaných hlavných skupín v CMDB->CI Main groups

Názov CI Typu - uveďte názov podskupiny

Popis - môžete uviesť popis CI Typu, ktorý sa zobrazí v zozname CI Types

Slug (alias) - alias pre ID - umožňuje prácu s podskupinami (CI Types) v API rozhraní CDESK, bez potreby poznať ich ID v databáze. Používajte výrazy bez diakritiky a medzier - miesto medzier použite pomlčku. Slug má byť jedinečný, tj. smie byť použitý v rámci podskupín (CI Types) maximálne raz

Automatická tvorba názvu - predvolene vypnuté , prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní tlačidlo  +Nastaviť . Kliknutím naň sa otvorí okno s priradenými vlastnosťami  editovaného CI Typu. Tie je možné rôzne kombinovať a názvy objektov tak vytvárať automaticky. Ak sa žiadne vlastnosti neponúkajú, skontrolujte či má podskupina pridelené vlastnosti polí textového a číselného typu

Povinný názov - pokiaľ objekty zvolenej podskupiny nemusia mať vyplnený názov, prepnite prepínač do polohy vypnutý 

Nová podskupina pre hlavnú skupinu Zariadenia

Obrázok: Nová podskupina pre hlavnú skupinu Zariadenia
Vlastnosti

V tejto časti určujete, aké údaje si prajete evidovať u všetkých objektov priradených vybranej podskupine (CI Type). Takýmto spôsobom viete odlíšiť objekty vybranej podskupiny, od objektov inej podskupiny.

Kliknutím na  +Pridať vlastnosť  si vyberiete požadované vlastnosti. Pokiaľ sa požadované vlastnosti v zozname vlastností nenachádzajú, vytvorte si vlastné. Viac o práci s vlastnosťami sa dočítate v článku Vseobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti 

(príklad použitia vlastností: u objektov typu počítače z hlavnej skupiny IT zariadenia, môžete evidovať vlastnosti ako procesor, úložisko, či komu je počítač pridelený, kdežto u objektov typu sieťové prvky rovnako v skupine IT zariadenia, vás môže zaujímať typ sieťového prvku, počet portov, či komunikuje bezdrôtovo...)

Vlastnosti objektov podskupiny + automatická tvorba názvu podľa vlastnosti adresy

Obrázok: Vlastnosti objektov podskupiny + automatická tvorba názvu podľa vlastnosti adresy

Po definícii hlavnej skupiny sa k skupine automaticky vytvorí jeden, alebo aj viac všeobecných podskupín (CI Types), ktoré môžu mať preddefinovanú sadu vlastností, ako napríklad:

Prevádzky - Adresa

Vozidlá - EČV, ID pre telemetriu (GPS monitoring vozidiel)

Pre vytvorenie podskupiny, alebo uloženie vykonaných zmien kliknite na  Uložiť .