Videoukážky o práci s požiadavkami

Založenie CDESK požiadavky manuálnym spôsobom na web portáli

Založenie CDESK požiadavky z katalógu požiadaviek na web portáli

Diskusia k CDESK požiadavke

Testovanie požiadavky zákazníkom

Práca s ponukou v CDESKu

Ukončenie CDESK požiadavky prostredníctvom web portálu