Zoznam požiadaviek

 

Zoznam požiadaviek je dostupný v hlavnom menu v Požiadavky->Zoznam požiadaviek. Ak sa v menu položka Požiadavky nenachádza, musí používateľ s oprávneniami administrátora zapnúť modul požiadavky v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky, prípadne skontrolovať, či má používateľ pridelené oprávnenia k používaniu tohoto modulu v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Hlavička okna zoznamu požiadaviek informuje o počte zobrazených požiadaviek z celkového množstva, ďalej obsahuje ovládacie prvky pre zmenu typu zobrazenia záznamov podľa priority, vytvorenie požiadavkyvyhľadávanie s použitím pokročilého filtra a tlačidlo pre export do XLS - práca s exportom je bližšie popísaná v článku Export záznamov do XLS.

Nasleduje výpis otvorených požiadaviek - pre zobrazenie všetkých, aj ukončených požiadaviek, zrušte filter kliknutím na  × , alebo upravte stav na ukončené, pre zobrazenie iba ukončených požiadaviek.

Zoznam požiadaviek

Obrázok: Zoznam požiadaviek

Možnosti zobrazenia

Prepínač Prioritné zobrazenie poskytuje prednostný výpis požiadaviek, ktorý Vám ukáže, čo máte urgentne spracovať alebo s čím ste v omeškaní. Prepínač umožňuje zobraziť záznamy dvoma spôsobmi: 

 • Normálne zobrazenie  - zobrazí zoznam požiadaviek všetkých riešiteľov radený podľa dátumu vytvorenia, od najnovších po najstaršie
 • Prioritné zobrazenie  - zobrazí zoznam požiadaviek rozdelený na 4 časti:
  • Moje čakajúce na odozvu - požiadavky priradené prihlásenému riešiteľovi čakajúce na odozvu riešiteľa - tá môže byť iniciovaná napríklad pridaním diskusného príspevku, plnenia, či zmenou stavu požiadavky
  • Moje po termíne splnenia - požiadavky priradené prihlásenému riešiteľovi s meškajúcim termínom splnenia
  • Moje čakajúce na schválenie - požiadavky priradené prihlásenému riešiteľovi, s ktorými nemôže pracovať, dokiaľ nie sú schválené operátorom, či zákazníkom
  • Moje ostatné - ostatné požiadavky priradené prihlásenému riešiteľovi
  • Ostatné - požiadavky priradené iným riešiteľom, alebo skupinám riešiteľov

V závislosti od nastavenia oprávnení môže používateľ vidieť:

 • požiadavky všetkých zákazníkov, priradené ktorémukoľvek používateľovi, alebo skupine
 • iba svoje požiadavky, vrátane požiadaviek priradených skupine, ktorých je používateľ členom
 • iba požiadavky zákazníkov ktorých má používateľ viditeľných

Zoznam požiadaviek - prioritné zobrazenie

Obrázok: Zoznam požiadaviek - prioritné zobrazenie

Vytvorenie novej požiadavky

Zadanie novej požiadavky je možné niekoľkými spôsobmi, bližšie predstavenými v článku Vytvorenie novej požiadavky. Priamo zo zoznamu požiadaviek môžu byť dostupné tieto spôsoby:

Tlačidlá pre pridanie požiadavky a požiadavky z katalógu

Obrázok: Tlačidlá pre pridanie požiadavky a požiadavky z katalógu

Vyhľadávanie a filtrovanie v požiadavkách

Fulltextové vyhľadávanie v požiadavkách vyhľadáva podľa stĺpcov ID požiadavky, Názov požiadavky, Zákazník, Prevádzka, Miesto a podľa popisu požiadavky. Pokiaľ je potrebné vyhľadať požiadavky podľa viacerých kritérií, slúži na to pokročilý vyhľadávací filter, v ktorom je možné určiť podmienky:

 • Lubovoľný stĺpec
 • ID požiadavky
 • Názov požiadavky
 • Stav - predvolene zapnutý filter iba na otvorené požiadavky
 • Zákazník
 • Riešiteľ
 • Termín splnenia
 • Vytvorené

Jednotlivé podmienky je možné rôzne kombinovať a reťaziť, s možnosťou uloženia často využívaných kombinácií podmienok. Viac informácií o efektívnej práci s filtrami v CDESK sa dočítate v článku Vyhľadávanie a pokročilé filtre