Zákazky - úvodný prehľad

CDESK vám dáva do rúk zrozumiteľné, flexibilné a praxou overené nástroje pre profesionálny manažment zákaziek.

Kompletné riadenie zákazky od A po Z

Zaevidovanie zákazky. Naplánovanie jej realizácie s odhadom nákladov. Rozdelenie úloh a sledovanie plnení. Evidencia súvisiacich procesov, dokladov a dokumentov. Precízne výkazy a bezproblémové fakturovanie. A k tomu konečne poriadok a prehľad, o akom ste vždy snívali.

 

Náklady pod kontrolou

Interné plány si posvietia na náklady ľudských zdrojov. Externé plány nákladov dostanú pod kontrolu dodávateľov. Iné plánované položky zvládnu materiál, dopravu a všetko ostatné.

V Evidencii reálnych nákladov sa plány skonfrontujú s realitou a vy uvidíte, kde sa vám strácajú peniaze. Zároveň získate poriadok v súvisiacich dokladoch a perfektné podklady pre fakturáciu zákazky.

 

 

Aká práca, taká pláca

Zákazník musí vždy presne vedieť, za čo platí. CDESK vám dáva nástroje, ktoré mu to ukážu. Jasne a vierohodne.