Prijaté faktúry a bločky

 

Prijaté faktúry a bločky sú súčasťou modulu Zákazky, nachádzajú sa v hlavnom menu v Zákazky->Prijaté faktúry a bločky. Ak sa v menu nenachádza, uistite sa, že máte zapnutý modul Zákazky v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a že máte pridelené potrebné oprávnenia prácu so zákazkami a účtovaním v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Zoznam dokladov

Zoznam s integrovaným vyhľadávaním obsahuje prijaté účtovné doklady, ktoré potrebujete evidovať v účtovaní zákazky:

  • Bločky - pokladničné doklady za služby či tovar, ktoré ste prijali v súvislosti s realizáciou zákazky. Položky sú voľne editovateľné a je možné ich zákazníkovi refakturovať cez CDESK
  • Prijaté faktúry - faktúry napríklad služieb či tovaru, ktoré ste prijali v súvislosti s realizáciou zákazky. Položky sú voľne editovateľné a je možné ich zákazníkovi refakturovať cez CDESK

Jednotlivé doklady je možné editovať po dvojkliku na riadok dokladu, alebo pomocou voľby  Editovať , z kontextového menu, alebo vytvárať nové doklady kliknutím na tlačidlo Nová položka  v hornej časti okna.

Zoznam bločkov a prijatých faktúr

Obrázok: Zoznam bločkov a prijatých faktúr

Nový doklad

V prvom kroku vyberte typ dokladu, ktorý sprístupní ďalšie polia formulára:

Po vyplnení formulára dokladu a jeho uložení, sa sprístupní záložka Položky, na ktorej pridávate položky k dokladu a záložka Prílohy.

Evidencia bločkov

Typ dokladu - Evidencia bločkov

Číslo dokladu - vygeneruje sa automaticky po uložení

Poznámka - miesto pre poznačenie poznámok k dokladu

Dátum prijatia - vyberte dátum podľa dátumu vystavenia bločku

Mena dokladu - vyberte peňažnú menu podľa prijatého dokladu. Zoznam povolených peňažných mien je možné upraviť v Globálne nastavenia->Účtovanie

Suma bez DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na doklade

Suma s DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na doklade

Nový bloček

Obrázok: Nový bloček

Dodávateľ - vyberte dodávateľa. Kliknutím na  >  si otvoríte zoznam s pokročilým filtrovaním, ak takého dodávateľa neevidujete, pomocou  vytvoríte nového

Kontakt na dodávateľa - vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na  + 

Kliknutím na  Zobraziť viac  v nadpise sekcie, sa rozbalia polia s kontaktnými údajmi na dodávateľa. Opätovným kliknutím tieto polia opäť schováte.

Detaily kontaktu dodávateľa

Obrázok: Detaily kontaktu dodávateľa

Prijatá faktúra

Typ dokladu - Prijatá faktúra

Číslo dokladu - vygeneruje sa automaticky po uložení

Faktúra číslo - uveďte číslo prijatej faktúry

Druh dokladu - vyberte či ide o Bežné dodanie dovarov alebo služieb, Zálohovú faktúru, Vyúčtovaciu faktúru ku zálohovej faktúre, alebo Dobropis

Kategória - vyberte kategóriu faktúry - zoznam je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Evidencia/Účtovanie

Poznámka - miesto pre poznačenie poznámok k dokladu

Dátum prijatia - vyberte dátum podľa dátumu na faktúre

Nová prijatá faktúra

Obrázok: Nová prijatá faktúra

Dátum splatnosti - vyberte dátum podľa dátumu na faktúre

Dátum dodania - vyberte dátum podľa dátumu dodania

Mena dokladu - vyberte peňažnú menu podľa prijatého dokladu. Zoznam povolených peňažných mien je možné upraviť v Globálne nastavenia->Účtovanie

Suma bez DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na doklade

Suma s DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na doklade

Suma úhrady - slúži pre evidenciu v akej výške bola faktúra uhradená (napríklad ak platíte faktúru po častiach)

Spôsob dopravy - vyberte spôsob dopravy. Zoznam je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Evidencia/Účtovanie

Forma úhrady - vyberte spôsob úhrady. Zoznam foriem úhrady je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Evidencia/Účtovanie

Dodávateľ - vyberte dodávateľa. Kliknutím na  >  si otvoríte zoznam s pokročilým filtrovaním, ak takého dodávateľa neevidujete, pomocou  vytvoríte nového

Kontakt na dodávateľa - vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na  +  

Nová prijatá faktúra

Obrázok: Nová prijatá faktúra

Po vyplnení formuláru doklad uložíte kliknutím na  Uložiť , čím sa sprístupní možnosť zadávania položiek.

 

Položky dokladu

Novú položku do zoznamu položiek dokladu pridáte kliknutím na  + . Otvorí sa formulár pre zadávanie položiek:

Zákazník - vyberte zákazníka, pod ktorým je evidovaná zákazka pre účtovanie

Zákazka - vyberte zákazku

Názov položky - uveďte názov položky

Množstvo - uveďte množstvo

Merná jednotka - uveďte jednotku

Jednotková cena - uveďte jednotkovú cenu bez DPH

Sadzba DPH - uveďte sadzbu DPH na prijatú položku

Refakturovať cez CDESK - prepnutím prepínača do stavu zapnutý , bude možné položku z prijatej faktúry či bločku fakturovať zákazníkovi priamo z CDESK - položka sa objaví v zákazke na záložke Účtovanie, v zozname prác - druh práce bude uvedený ako Ostatné k fakturovaniu

Text na faktúru - uveďte aký názov položky sa má zobraziť na faktúre

Množstvo - uveďte koľko z kusov bude fakturovaných zákazníkov

Merná jednotka - uveďte jednotku

Jednotková cena - uveďte v akej cene bude položka fakturovaná zákazníkovi

Sadzba DPH - uveďte sadzbu DPH na fakturovanú položku

Pridávanie novej položky k faktúre / bločku

Obrázok: Pridávanie novej položky k faktúre / bločku

Položku pridáte kliknutím na  Uložiť .

Pridané položky je možné v doklade editovať priamo v riadku, kliknutím na hodnotu, ktorú si prajete editovať. Položky, ktoré zatiaľ neboli refakturované cez CDESK, je možné odstrániť kliknutím na tlačidlo  

Položky bločku a faktúry

Obrázok: Položky bločku a faktúry

Prílohy

V tejto časti máte možnosť pripojiť prílohy (napríklad sken dokladu alebo jeho elektronickú verziu). Kliknutím na  zobrazíte pole pre nahrávanie súborov - súbor pripojíte buď jeho potiahnutím myšou na toto pole, alebo kliknutím naň vyberiete súbor z disku. Je možné pridať aj viacej príloh. Zoznam pripojených súborov sa následne zobrazí pod týmto poľom.