Evidencia reálnych nákladov

 

Evidencia reálnych nákladov je súčasťou zákazkového modulu, prístupná zo zákazky v samostatnej záložke Náklady.

 

Náklady

V tabuľke sú zhrnuté odpracované hodiny rozdelené podľa riešiteľov. Odpracované hodiny sa počítajú z časov plnení na zákazke a na požiadavkách evidovaných pod zákazkou. Tento čas je násobený nákladovou sadzbou, definovanou v Globálne nastavenia->Pracovné pozície->Definovanie nákladov na pracovné pozície, podľa pracovnej pozície. Suma v spodnej časti tabuľky vás informuje o priebežných nákladoch na prácu na zákazke.

Náklady na pracovníkov

Obrázok: Náklady na pracovníkov

Náklady na materiál

Tabuľka obsahuje súhrn nákladov za vydaný materiál. Okrem čísla výdajky je v základnom prehľade zobrazená obstarávacia cena materiálu, kto a kedy výdajku vytvoril. Detail o vydanom materiáli zobrazíte rozkliknutím výdajky tlačidlom  + . Zobrazí sa zoznam položiek vrátane množstva a jednotkovej ceny. Ak si prajete výdajku editovať, k tomuto účelu slúži ikona . Pod tabuľkou sú vypočítané celkové náklady na materiál.

Výdaj materiálu je možné vykonať dvoma spôsobmi:

Práca s výdajkami je bližšie popísaná v článku Skladové doklady.

Náklady na materiál

Obrázok: Náklady na materiál

Bločky a prijaté faktúry

Tabuľka s evidenciou položiek z prijatých bločkov a faktúr. Zobrazuje náklady, ktoré k zákazke pribudli nákupom tovarov, služieb a iných. Ak si prajete prijatý doklad upraviť, kliknite na ikonu , čím sa otvorí formulár dokladu, s možnosťou editácie položiek. 

Prijať nové položky je možné cez:

Ďalšie náklady evidované na bločkoch a prijatých faktúrach

Obrázok: Ďalšie náklady evidované na bločkoch a prijatých faktúrach

Práca s formulárom pre pridávanie nových dokladov je popísaná v článku Evidencia bločkov a faktúr.