Vystavené faktúry

 

Vystavené faktúry sú súčasťou modulu Zákazky, nachádzajú sa v hlavnom menu v Zákazky->Vystavené faktúry. Ak sa v menu nenachádzajú, uistite sa, že máte zapnutý modul Zákazky v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a že máte pridelené potrebné oprávnenia pre zobrazenie faktúr v Používatelia a skupiny->Používatelia

 

Zoznam faktúr

Nachádza sa tu zoznam všetkých faktúr vystavených cez CDESK, s možnosťou vyhľadávania podľa čísla faktúry/variabilného symbolu a názvu zákazníka. Stav faktúr (uhradená/neuhradená/...) je odlíšený farebnými štítkami.

Pokiaľ si prajete upraviť faktúru, či pridať úhradu, je možné tak učiniť dvojklikom na riadok s faktúrou, alebo prostredníctvom kontextového menu , kde vyberte  Editovať faktúru . Vystavenú faktúru je možné exportovať priamo zo zoznamu, voľbou z kontextového menu    HTML export   alebo  PDF export . Viac o exporte faktúry v odstavci nižšie.

Zoznam vystavených faktúr

Obrázok: Zoznam vystavených faktúr

Editovanie faktúry

Editovať je možné iba hlavičku faktúry, nie položky faktúry - tie nie je možné upravovať, odstraňovať, ani pridávať. Faktúra je rozdelená na dve časti:

  • Základné údaje - hlavička faktúry
  • Položky - položky faktúry
  • Informácie - kto a kedy faktúru vystavil a vykonal poslednú zmenu

Základné údaje

Položky v tejto časti sú rozdelené do podsekcií:

  • Základné údaje - hlavička faktúry obsahujúca základné fakturačné údaje ako zákazník, variabilný, konštantný a špecifický symbol, dátum vystavenia, splatnosti a dodania. V tejto časti je tiež možné uviesť dátum a sumu úhrady faktúry
  • Fakturačné údaje odberateľa - fakturačné údaje odberateľa - obchodný názov, adresa, IČO, DIČ a IČ DPH
  • Dodacia adresa - môže sa líšiť od fakturačnej
  • Fakturačné údaje dodávateľa - sú vaše fakturačné údaje, nastavené pre zvolenú účtovnú jednotku
  • Ostatné údaje - možnosť poznačiť si číslo a dátum objednávky zákazníka

Základné informácie o zákazke

Obrázok: Základné informácie o zákazke

Položky

Zoznam položiek spolu s množstvom, zľavou a cenou. V položkách nie je možné vykonávať akékoľvek zmeny.

Položky na faktúre

Obrázok: Položky na faktúre

Pre aplikovanie zmien vykonaných na faktúre, kliknite na  Uložiť .

 

Export faktúry

Faktúru je možné exportovať vo formáte HTML a PDF priamo zo zoznamu faktúr, voľbou z kontextového menu    HTML export   alebo  PDF export , alebo voľbou  Export  v editácii faktúry.

Faktúra bude exportovaná v jazyku podľa nastavenia Jazyka pre vystavované účtovné doklady spoločnosti (v Adresár->Spoločnosti), na ktorú bola faktúra vystavená. Pri exporte sa použije jazyk, ktorý bol nastavený v čase vystavenia faktúry (tj. dodatočná zmena jazyka pre vystavované účtovné doklady po vystavení faktúry, nemá vplyv na už vystavené faktúry).