Kontakty

 

Zoznam kontaktov

Zoznam kontaktov sa nachádza v Adresár->Kontakty. V hornej časti okna sa nachádza tlačidlo pre pridanie kontaktu a filter pre jednoduché vyhľadávanie v záznamoch. V tomto zobrazení sa naraz zobrazujú kontakty všetkých spoločností. Pre zobrazenie všetkých kontaktov konkrétnej spoločnosti je možné zúžiť výber vyhľadávaním podľa názvu spoločnosti. Ďalšou možnosťou je nájsť si požadovanú spoločnosť v Adresár->Spoločnosti, editovať záznam a prejsť do časti Kontakty.

V zozname sa môžu zobrazovať tieto typy kontaktov:

  • - kontakt - bežný kontakt na ľudí u zákazníka
  • - zákaznícke konto - kontakt so základným prístupom do systému
  • - používateľ počítača s registrovaným C-Monitor klientom (dostupné pre funkcionalitu CM IT Monitoring)

Zoznam kontaktov

Obrázok: Zoznam kontaktov

Pridanie nového kontaktu

Pre pridanie nového kontaktu slúži tlačidlo  +Pridať kontakt  v zozname kontaktov, alebo pri editácii spoločnosti v Adresár->Spoločnosti v časti Kontakty. Zobrazí sa formulár, rozdelený na niekoľko logických celkov:

Informácie o kontakte

V prípade vytvárania kontaktu zo zoznamu kontaktov, je potrebné vybrať spoločnosť, ku ktorej bude kontakt priradený.

Nový kontakt - informácie o kontakte

Obrázok: Nový kontakt - informácie o kontakte

Kontaktné údaje

Slúži pre evidovanie kontaktných údajov, ako sú e-mail, číslo mobilného telefónu a pevnej linky. Ku každému typu kontaktu je možné evidovať niekoľko kontaktných údajov. Pre rozlíšenie údajov, slúži pole pre poznámku (napríklad pre telefóne číslo - súkromné, služobné...). Pre pridanie ďalšieho kontaktu rovnakého typu slúži tlačidlo  + , pre odobranie tlačidlo  × .

Nový kontakt - kontaktné údaje

Obrázok: Nový kontakt - kontaktné údaje

Vlastnosti kontaktu

  • Kontakt na upomienky - kontakt bude prijemcom notifikácií napríklad o zmeškaných termínoch požiadaviek, notifikácií z watches (súčasť nástroja CM IT Monitoring)
  • Kópie emailov z požiadaviek - kontakt bude príjemcom notifikácií o zadaní novej požiadavky, zmene stavu, či nového diskusného príspevku u všetkých požiadaviek zákazníka
  • Kontakt pre odosielanie faktúr -  kontakt bude prijímať všetky faktúry vystavené na zákazníka
  • Zasielať kópie ponúk - kontakt bude ponúkať v ponukách ako koordinátora za zákazníka

Prepnutím prepínača do polohy zapnutý , bude kontakt automaticky zaradený medzi príjemcov uvedených notifikácií a dokumentov. V polohe vypnutý , je možné priradiť príjemcu dokumentov manuálne pri ich odosielaní.

Nový kontakt - vlastnosti kontaktu, adresa a voliteľné vlastnosti

Obrázok: Nový kontakt - vlastnosti kontaktu, adresa a voliteľné vlastnosti

Adresa

Umožňuje evidovať adresu kontaktu, pokiaľ sa nachádza na inej adrese, než sídlo firmy - detašované pracovisko, pobočka a pod.

Voliteľné vlastnosti

Ak sú preddefinované voliteľné vlastnosti v Globálne nastavenia->Adresár->Kontakty, umožňujú doplniť evidenciu kontaktu o ďalšie informácie. Viac informácií o definícii voliteľných vlastností nájdete v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti

Pre uloženie kontaktu slúži tlačidlo  Uložiť , tlačidlo  Späť  zavrie formulár bez uloženia zmien.

 

Vyhľadanie a úprava kontaktov

V zozname kontaktov je možné použiť pole pre vyhľadávanie, ktoré vyhľadáva fulltextovo podľa mena, názvu spoložnosti, e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Ďalšou možnosťou je nájsť si požadovanú spoločnosť v Adresár->Spoločnosti, editovať záznam a prejsť do časti Kontakty.

Upravovať kontakty je možné po dvojkliku na záznam, alebo výberom voľby z kontextového menu   Editovať . Pri úprave zákazníckeho kontaktu  sa zobrazí formulár identický s tým pre pridanie nového kontaktu.

V prípade Zákazníckeho konta  je možné nastaviť zasielanie kópií požiadaviek vystavených na jeho spoločnosť. Ďalšie možnosti úprav sa sprístupnia kliknutím na tlačidlo  Prejsť na zákaznícke konto . Otvorí sa formulár pre editáciu účtu používateľa - práci s používateľskými kontami je venovaný samostatný článok Používatelia.

U kontaktu typu registrovaný počítač , nie je možné vykonávať zmeny cez aplikáciu CDESK, kontaktné údaje sú viazané k licencii C-Monitor klienta (dostupné pre nástroj CM IT Monitoring).

 

Odstránenie kontaktu

Odstrániť kontakt je možné pomocou výberu možnosti z kontextového menu   Zmazať , v zozname kontaktov, alebo editáciou záznamu a použitím tlačidla  Zmazať  v spodnej časti formulára. Možnosť mazania kontaktov je prístupná iba používateľom s príslušnými oprávneniami.