Znalostná báza – Nastavenia

 

Nasledujúce nastavenia sú k modulu Znalostná báza. Nastavenia nájdete v Globálne nastavenia->Znalostná báza.

 

Znalostná báza v Globálnych nastaveniach
Obrázok: Znalostná báza v Globálnych nastaveniach

 

Všeobecné nastavenia

 

Zapnúť modul Znalostná báza - uvedením prepínača do polohy zapnutý sa v menu sprístupní modul Znalostná báza a zároveň sa sprístupnia ďalšie nastavenia pre Znalostnú bázu.

Zapnutie Znalostnej bázy
Obrázok: Zapnutie Znalostnej bázy

 

Typy príspevkov

 

Typy slúžia na kategorizáciu príspevkov v Znalostnej báze. Zoznam predvolene obsahuje typy: Známa chyba, Poznatok a Návod. Tieto položky môžete podľa potreby prepísať, vypnúť pridať k ním preklady do aktívnych jazykov a priradiť farbu. Viac informácií nájdete v odseku Pridávanie nových typov

Typy znalostnej bázy
Obrázok: Typy znalostnej bázy

 

Pridávanie nových typov

 

Nový typ pridáte kliknutím na +Pridať . Po kliknutí sa v zozname vytvorí nový riadok s poľami pre zadanie názvu typu v jazykoch, ktoré sú aktivované v Globálne nastavenia->Nastavenia jazykov.

Pridávanie nových typov znalostnej bázy
Obrázok: Pridávanie nových typov znalostnej bázy

 

Typ je možné vymazať iba pred uložením a to pomocou ikony   v stĺpci Stav. Po uložení typ možno iba deaktivovať pomocou prepínača v stĺpci Stav. Pre deaktiváciu typu je potrebné prepínač uviesť do polohy vypnutý . Kliknutím na štvorec v stĺpci Farba zas typu priradíte farbu, ktorou bude zobrazený názov daného typu v zozname článkov.

 

Ikona pre nastavenie farby pre typ článku v znalostnej báze
Obrázok: Ikona pre nastavenie farby pre typ článku v znalostnej báze

 

Výber farieb pre typy v znalostnej báze
Obrázok: Výber farieb pre typy v znalostnej báze

 

 

Nastavenia uložíte pomocou tlačidla Uložiť, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu okna s nastaveniami pre Znalostnú bázu.

 

 

Kľúčové slová článkov znalostnej bázy

 

Kľúčové slová umožňujú lepšie identifikovať článok v Znalostnej báze. Pomocou kľúčových slov môžete vyhľadávať jednotlivé články.

Kľúčové slová sa zadávajú priamo pri tvorbe článku. V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých kľúčových slov z celej znalostnej bázy.

Zoznam kľúčových slov
Obrázok: Zoznam kľúčových slov

 

Zostávajúce nastavenie pred vytvorením článku

 

Vyššie popísaný text obsahuje hlavné nastavenia pre Znalostnú bázu. Na to aby ste mohli zadať článok do Znalostne bázy, budete musieť založiť Priestory a Kategórie. Bližšie informácie k tomu nájdete v texte Znalostná báza.