Nástenka - prehľad funkcií

Všetky informácie pre Vašich zamestnancov. Na jednom mieste.

Nástenka v úvodnom prehľade CDESKu

Obrázok: Nástenka v úvodnom prehľade CDESKu

Nástenka predstavuje informačnú schránku Vašej spoločnosti. Každému používateľovi na viditeľnom mieste prinesie presne tie informácie, ktoré sú preňho v danej chvíli dôležité.

Prehľadnosť Nástenky môžete zvýšiť triedením do priečinkov.

Obrázok: Prehľadnosť Nástenky môžete zvýšiť triedením do priečinkov.

Príspevky na Nástenke môžete adresovať riešiteľom alebo operátorom, organizovať ich do priečinkov. Obsah na nástenke má neobmedzenú časovú platnosť, tvorca príspevku ho ale môže vymazať. Samozrejmosťou je informácia, či a kedy si adresát oznam prečítal.

Príspevok na nástenku

Obrázok: Príspevok na nástenku