Nástenka - úvodný prehľad

Všetky informácie pre Vašich zamestnancov. Na jednom mieste.

Nástenka predstavuje informačnú schránku Vašej spoločnosti. Každému používateľovi na viditeľnom mieste prinesie presne tie informácie, ktoré sú preňho v danej chvíli dôležité.

Príspevky na Nástenke môžete adresovať riešiteľom alebo operátorom, organizovať ich do priečinkov. Obsah na nástenke má neobmedzenú časovú platnosť, tvorca príspevku ho ale môže vymazať. Samozrejmosťou je informácia, či a kedy si adresát oznam prečítal.