Novinky CDESK 3.0.166

Scoreboard, plánovaná práca, výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny, hromadná úprava CI záznamov, voľba zadávania požiadaviek, dvojtýždňový kalendár...

Scoreboard

Scoreboard na jednej obrazovke zobrazuje ucelený prehľad o počte záznamov požiadaviek a/alebo pracovných príkazov, podľa vopred definovaných kritérií. Tie možno ľubovoľne konfigurovať podľa potrieb pracovníkov vašej spoločnosti. 

Kliknutím na bunku reprezentujúcu počet záznamov sa pracovník dostane k ich zoznamu. 

Prehľadnosť obrazovky možno zlepšiť použitím rôznych farieb buniek. 

Scoreboard

Obrázok: Scoreboard

 

Plánovaná práca

Ďalším novým modulom, ktorý prináša verzia 3.0.166, je Plánovaná práca. Je súčasťou Konfiguračnej databázy. Umožňuje evidovať plánovanú prácu a odstávky. O všetkých týchto úkonoch môžete informovať svojich zákazníkov prostredníctvom mailových notifikácii. 

Čas zadaný v plánovanej práci sa nezapočítava do poruchových časov k výpočtu SLO.

Plánovaná práca

Obrázok: Plánovaná práca

Výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny

Nová funkcia je prínosom najmä pre spoločnosti s väčším počtom riešiteľov a riešiteľských skupín. Výber riešiteľa bol rozdelený do dvoch polí: povinná riešiteľská skupina a voliteľný riešiteľ. Výhody tejto voľby: 

  • V poli riešiteľ sa ponúkajú iba riešitelia prislúchajúci vybranej riešiteľskej skupine. Predídete tak situácii, kedy by záznam mohol byť pridelený riešiteľovi z inej než zodpovednej riešiteľskej skupiny. 
  • Každý záznam si uchováva informáciu nielen o poslednom riešiteľovi, ale aj o jeho riešiteľskej skupine. To umožňuje vyhodnocovanie pracovníkov ako podľa riešiteľa, tak aj podľa riešiteľských skupín.

Dôležité: Aktivácia tejto voľby spúšťa migráciu nastavení riešiteľských skupín z rôznych častí CDESKu. Túto zmenu nie je možné odvolať - je permanentná. 

 

Hromadná úprava CI záznamov

V zozname konfiguračných položiek možno hromadne editovať všeobecné vlastnosti vybraných CI záznamov alebo všetkých záznamov vyhovujúcich filtru. 

Pod všeobecnými vlastnosťami rozumieme všetky všeobecné informácie okrem doplnkových vlastností, SLA a v prípade služieb aj SLO.  

Hromadná editácia doplnkových vlastností je vo vývoji, pribudne v niektorej z budúcich verzií CDESKu.

Hromadná úprava CI záznamov

Obrázok: Hromadná úprava CI záznamov

Voľba zadávania požiadaviek - katalóg/manuálne zadávanie 

Ak je zapnutý katalóg požiadaviek, môže administrátor cez oprávnenia používateľa/skupiny ovplyvňovať spôsob zadávania požiadavky:

  • Len manuálne 
  • Len cez katalóg požiadaviek 
  • Manuálne zadávanie spolu s katalógom.

Spôsob zadávania požiadaviek sa takto dá nastaviť pre operátorské či zákaznícke konto, ako aj pre Easyclick. 

 

Nový dvojtýždňový kalendár

Vďaka dvojtýždňovému zobrazeniu je plánovanie efektívnejšie. Do kalendára si vyberáte z operátorov alebo skupín, ktoré chcete vidieť. 

Tento kalendár je vo verzii 3.0.166 zapínateľný v Beta funkciách, po zapracovaní ďalších funkcionalít sa stane predvoleným.

Dvojtýždňový kalendár

Obrázok: Dvojtýždňový kalendár

Zoznam všetkých noviniek >

Dátum:
7. október 2019