Novinky CDESK 3.0.177

Verzia 3.0.177 prináša interaktívne formuláre pre servisné protokoly, lepšiu fakturáciu zákaziek, testovanie požiadaviek zákazníkom a ďalšie novinky.

TOP novinky – 31. marec 2020

Interaktívne formuláre – servisné protokoly 

CDESK touto verziou získava interaktívne formuláre podľa vašich požiadaviek a zvyklostí zo servisných zásahov. Interaktívne formuláre vám nahrádzajú papierovú formu záznamov zo servisov, kam pracovník vpisuje odčítané hodnoty zo servisovaných zariadení, vykonanie obvyklých úkonov k údržbe, vyhotovuje inventárny zoznam alebo čokoľvek ďalšie, čo vpisuje do predpripravených položiek na formulári.

Interaktívne formuláre sú naviazané k požiadavke prostredníctvom pripojeného zariadenia (CI objektu).  K tomuto pripojenému objektu máte dostupné menu, z ktorého si viete spustiť generovanie formulára. Formuláre sú prispôsobené pre rôzne typy zariadení, podľa vášho zadania. 

Vygenerovaný formulár je možné exportovať vo formáte PDF alebo archivovať k danej servisnej požiadavke v CDESKu. 

Ak máte záujem o interaktívne formuláre "ušité na mieru", pošlite nám podklady a my vám ich implementáciu naceníme.

Prikladáme ukážky z jednej takejto implementácie – generovania záručného listu k vykurovacím zariadeniam.

Príklad generovania interaktívneho formulára z požiadavky

Obrázok: Príklad generovania interaktívneho formulára z požiadavky

Interaktívny formulár

Obrázok: Interaktívny formulár

Možnosti exportu interaktívneho formulára

Obrázok: Možnosti exportu interaktívneho formulára

Interaktívne formuláre možno používať aj cez mobilnú apku:

Práca s interatívnym formulárom prostredníctvom CDESK mobilnej aplikácie

 

Zlepšenie fakturácie zákaziek 

Jednou z hlavných noviniek verzie 3.0.177 je vylepšená fakturácia. Zapísané práce (plnenia) je možné od tejto verzie vyfakturovať priamo v CDESKu. Dobrú správu máme aj k fakturácii použitého materiálu, ktorý budeme vedieť spracovať do faktúr v jednej z najbližších verzií. 

Aktuálna fakturácia sa týka nasledovných typov prác: 

 • paušály vo fixnej cene 
 • paušály vo fixnej cene s predplatenými hodinami (s / bez prenosu do ďalšieho obdobia)
 • práce v hodinových sadzbách 
 • práce (Poplatky) za fixnú cenu 
 • úkony za jednotkovú sadzbu.

Tento typ fakturácie je vhodný pre pravidelný servis, napríklad s mesačnou fakturáciou. Pre jednorazovo vykonané práce s použitým materiálom pripravujeme fakturáciu cez prepojený ekonomický softvér. Bude dostupná v niektorej z najbližších verzií pre systémy Money S4/S5 a Abra. V budúcnosti ju rozšírime aj na ďalšie ekonomické systémy. 

Účtovné položky na zmluve

Obrázok: Účtovné položky na zmluve

Zoznam pripravovaných faktúr

Obrázok: Zoznam pripravovaných faktúr

Prehľad plnení k fakturácii

Obrázok: Prehľad plnení k fakturácii

Vystavená faktúra v PDF formáte

Obrázok: Vystavená faktúra v PDF formáte

Viac o fakturácii sa dočítate v CDESK dokumentácii.

 

Testovanie požiadavky zákazníkom 

Do CDESKu pribudla možnosť testovať požiadavku zákazníkom. Táto funkcionalita sa sprístupní po zapnutí stavu požiadavky Testovanie zákazníkom v globálnych nastaveniach.

Stav Testovanie zákazníkom v Globálnych nastaveniach

Obrázok: Stav Testovanie zákazníkom v Globálnych nastaveniach

Operátor požiadavku do tohto stavu prepne v prípade, ak je potrebné testovanie zo strany zákazníka. Zákazník je o tom informovaný prostredníctvom mailovej notifikácie. Zároveň sa na požiadavke sprístupnia tlačidlá pre zhodnotenie testovania: Test úspešný, Test neúspešný Test zrušený

Tlačidla pre vyhodnotenie testovania požiadavky

Obrázok: Tlačidla pre vyhodnotenie testovania požiadavky

Pri hodnotení tetovania je tiež možné vložiť poznámku, pričom v prípade zrušeného alebo neúspešného testu je jej uvádzanie povinné.

Po zhodnotení testovania sa požiadavka automaticky prepne do stavu V riešení

Uvádzanie poznámky pri hodnotení testovania požiadavky

Obrázok: Uvádzanie poznámky pri hodnotení testovania požiadavky

Zmena stavu požiadavky na základe zmien v ponukách

Stav požiadavky sa teraz môže automaticky meniť podľa ponuky na požiadavke. Možné sú tieto zmeny: 

 • Ak je ponuka akceptovaná, alebo čiastočne akceptovaná a čiastočne zamietnutá, požiadavka sa prepne do stavu Objednané.
 • Ak je ponuka zamietnutá, požiadavka sa prepne do stavu Priradené.
 • Ponuka, ktorá je odoslaná na akceptáciu zákazníkovi, prepne požiadavku do stavu Ponuka.

Aktivácia tejto funkcie je voliteľná a nastavuje sa v globálnych nastaveniach. Ak je funkcia zapnutá, požiadavka sa do daného stavu prepne len ak je tento stav povolený. 

Nastavenie pre automatickú zmenu stavu požiadavky na základe zmien v ponukách

Obrázok: Nastavenie pre automatickú zmenu stavu požiadavky na základe zmien v ponukách

Informácia o akceptovaných hodinách z ponuky priamo v požiadavke 

Na požiadavke v záložke Plnenia sa zobrazuje sumár akceptovaných hodín z položiek na ponuke v požiadavke.

Informácia o akceptovaných hodinách z ponuky v požiadavke

Obrázok: Informácia o akceptovaných hodinách z ponuky v požiadavke

Tvorba fakturačných plnení z interných plnení priamo v priradených moduloch

Taktiež pribudla možnosť vytvárať fakturačné plnenia z interných plnení zo zoznamov na záložkách modulov, ku ktorým sú priradené. Ide o požiadavky, pracovné príkazy, úlohy a zákazky.  

Tvorba fakturačného plnenia z interného plnenia na požiadavke

Obrázok: Tvorba fakturačného plnenia z interného plnenia na požiadavke

XLS report šablón požiadaviek 

Po novom update v module Šablóny požiadaviek pribudlo tlačidlo pre export do XLS. Exportovať možno nasledujúce stĺpce: 

 • Číslo 
 • Názov
 • Poznámka
 • Typ
 • Oblasť služby 1. úrovne 
 • Oblasť služby 2. úrovne
 • Riešiteľská skupina(ak je v Globálnych nastaveniach zapnutá)
 • Riešiteľ
 • Pomocný Riešiteľ
 • Zmeniť po zmeškaní odozvy na (riešiteľ)
 • Priorita
 • Schvaľovacie pravidlo
 • Väzba na kategóriu katalógu požiadaviek
 • Priradené spoločnosti podľa typu 
 • Viditeľnosť (pracovné pozície, používateľské skupiny)

Výber stĺpcov pre export šablón požiadaviek

Obrázok: Výber stĺpcov pre export šablón požiadaviek

Tlačidlo pre export šablón do formátu XLS bolo pridané aj do kontextového menu, vedľa fulltextového vyhľadávania v šablónach požiadaviek. 

Export šablón požiadaviek cez kontextové menu

Obrázok: Export šablón požiadaviek cez kontextové menu

Určenie dĺžky čakania na 3. stranu a čakania na dodávateľa  

Vo verzii 3.0.177 bola rozšírená funkcionalita stavu Čakanie na 3. stranu. Teraz sa po prepnutí požiadavky do tohto stavu sprístupnia dátumové polia oddo na určenie začiatku a konca čakania. Polia sa zobrazujú len ak je pre Čakanie na 3. stranu v Globálnych nastaveniach zapnutý výber dodávateľa.  

Pole od je povinné. Predvyplňuje sa dátumom a časom, kedy bola požiadavka prepnutá do stavu Čakanie na 3. stranu. Tento čas je však možné manuálne zmeniť (povolené je zadávať čas aj do minulosti). Pole do povinné nie je, pokiaľ sa na požiadavke nemení stav. 

Určenie dĺžky čakania na 3. stranu na požiadavke

Obrázok: Určenie dĺžky čakania na 3. stranu na požiadavke

Rovnaká funkcionalita bola zavedená aj pre pracovné príkazy v stave Čakanie na dodávateľa. Polia sa zobrazujú len ak je pre stav Čakanie na dodávateľa  v Globálnych nastaveniach zapnutý výber dodávateľa.  

Určenie dĺžky čakania na 3. stranu na pracovnom príkaze

Obrázok: Určenie dĺžky čakania na 3. stranu na pracovnom príkaze

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.177 >

Dátum:
31. marec 2020