Novinky CDESK 3.0.181

Verzia 3.0.181 prináša vylepšenia práce s faktúrami, históriu zmien na ponukách a ďalšie novinky.

TOP novinky – 22. jún 2020

Report prílohy k faktúre

Pri vystavovaní faktúry je teraz možné vygenerovať XLS report prílohy k faktúre.

Tlačidlo pre export prílohy k faktúre

Obrázok: Tlačidlo pre export prílohy k faktúre

XLS report prílohy k faktúre

Obrázok: XLS report prílohy k faktúre

Editácia vystavenej faktúry

Nová verzia CDESKu priniesla aj ďalšie možnosti práce so zákazkami. Vystavené faktúry je teraz možné editovať.

Editácia vystavenej faktúry

Obrázok: Editácia vystavenej faktúry

Tiež je možné pridávať nové položky na faktúru a editovať existujúce. Pri zmene jednotkovej ceny alebo množstva sa automaticky prepočíta celková suma za položku aj suma faktúry. Na jednotlivé položky je tiež možné pridávať alebo odpájať plnenia.

Úprava položiek na vystavenej faktúre

Obrázok: Úprava položiek na vystavenej faktúre

Pridávanie a odpájanie plnení na položkách faktúry

Obrázok: Pridávanie a odpájanie plnení na položkách faktúry

Editovať vystavené faktúry môžu len používatelia s príslušnými oprávneniami. 

 

Zaznamenávanie zmien na ponukách

S novým updatom bol formulár ponúk rozšírený o záložku História, ktorá obsahuje záznamy o vytvorení ponuky a ďalších zmenách. Zapisuje sa:

  • používateľ, ktorý ponuku vytvoril, čas vytvorenia a s akými dátami bola ponuka vytvorená
  • používateľ, ktorý pridal položky na ponuku, čas pridania a obsah položiek
  • používateľ, ktorý ponuku editoval, čas editácie a aké dáta zmenil, prípadne vymazal
  • zmena stavu ponuky, čas zmeny a používateľ, ktorý danú zmenu vykonal
  • čas verifikácie položiek a používateľ, ktorý ich verifikoval
  • čas akceptácie / zamietnutia položiek na ponuke a používateľ, ktorý danú akciu vykonal.

Záložka História na ponuke

Obrázok: Záložka História na ponuke

Pre ponuky tiež boli pridané oprávnenia na prístup k záložkám História a Diskusia ako aj oprávnenie na ďalšie nastavenia. 

Nové oprávnenia pre ponuky

Obrázok: Nové oprávnenia pre ponuky

Vytváranie fakturačných plnení z viacerých interných plnení priamo na požiadavke

Ak požiadavka obsahuje viacero interných plnení, teraz ich môžete hromadne spojiť do jedného fakturačného plnenia. Výrazne sa tým zjednodušuje fakturácia vykonanej práce.

Označenie viacerých interných plnení, z ktorých bude vytvorené jedno fakturačné plnenie

Obrázok: Označenie viacerých interných plnení, z ktorých bude vytvorené jedno fakturačné plnenie

História diskusie v zákazníckej notifikácii v požiadavkách 

V šablónach notifikácii pribudla nová premenná, ktorá na zákazníckej notifikácii zobrazí celú diskusiu na požiadavke. Zaznamenáva sa, kto príspevok vytvoril, čas vytvorenia, obsah príspevku a jeho prijímateľ.

Nastavenie šablóny s premennou %DISCUSION_HISTORY% na zobrazenie histórie diskusie

Obrázok: Nastavenie šablóny s premennou %DISCUSION_HISTORY% na zobrazenie histórie diskusie

Zákaznícka notifikácia diskusného príspevku v zjednodušenom formáte

Obrázok: Zákaznícka notifikácia diskusného príspevku v zjednodušenom formáte

 

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.181 >

Dátum:
22. jún 2020