Novinky CDESK 3.0.183

Verzia 3.0.183 prináša nový modul Znalostná báza, QR kódy na faktúry a ďalšie novinky.

TOP novinky – 17. september 2020

Nový modul Znalostná báza

Verzia 3.0.183 prináša do CDESKu nový modul – Znalostná báza. Ten slúži na evidenciu poznatkov a postupov, ktoré použijú napríklad operátori pri riešení incidentov, ale môžu byť užitočné aj pre vašich zákazníkov.

Obsah sa člení na verejný – prístupný každému používateľovi v CDESKu s náležitými oprávneniami a interný. K interným príspevkom môžu pristupovať iba zamestnanci vašej spoločnosti, pre zákazníkov nie sú viditeľné.

Príspevky sa zapisujú do jednoduchého formulára. Samotný text môžete rôzne formátovať, vkladať do neho tabuľky, obrázky, prepojenia či iné súbory. K existujúcim záznamom je možné prikladať komentáre. 

Jednotlivé príspevky sa ďalej členia do vami konfigurovateľných priestorov. Každému priestoru navyše môžete priradiť vlastné kategórie. Priestorom aj kategóriám je možné priraďovať systémové ikony, ale aj vlastné obrázky. Tiež ich môžete odlíšiť farebne. 

Priestory znalostnej bázy

Obrázok: Priestory znalostnej bázy

Kategórie znalostnej bázy

Obrázok: Kategórie znalostnej bázy

Zoznam článkov pod kategóriou v znalostnej báze

Obrázok: Zoznam článkov pod kategóriou v znalostnej báze

Článok v znalostnej báze

Obrázok: Článok v znalostnej báze

Všetky články sa v Znalostnej báze delia na typy, ktoré si sami definujete v globálnych nastaveniach. 

Typy príspevkov v znalostnej báze

Obrázok: Typy príspevkov v znalostnej báze

Formulár článku tiež ponúka možnosť vybrať kľúčové slová, ktoré si sami definujete. Vďaka takémuto komplexnému systému delenia budete mať príspevky prehľadne roztriedené, čo vám výrazne pomôže pri vyhľadávaní a ďalšej práci.

 

Pridanie QR kódu pre platbu na faktúru

S poslednou verziou sa zjednoduší platba faktúr. Po novom každá vystavená faktúra bude obsahovať unikátny QR kód, pomocou ktorého môžete vykonať platbu. 

QR kód na exportovanej faktúre

Obrázok: QR kód na exportovanej faktúre

Vygenerovaný QR kód na vystavenej faktúre vo vnútri v systéme CDESK.

Obrázok: Vygenerovaný QR kód na vystavenej faktúre vo vnútri v systéme CDESK.

Fakturácia skladových pohybov z plnení 

Skladový pohyb sa teraz bude automaticky fakturovať s plnením, na ktoré je naviazaný. Plnenie musí byť prepojené s účtovnou položkou, ktorá sa ide fakturovať. Ďalej máte možnosť ovplyvniť fakturáciu daného plnenia podľa stavu požiadavky, napr. fakturovať sa budú len požiadavky v stave Akceptované ukončenie

Skladový pohyb bude automaticky fakturovaný s plnením

Obrázok: Skladový pohyb bude automaticky fakturovaný s plnením

Plnenia možno fakturovať aj v prípade, že skladový pohyb nemá nastavenú cenu a slúži len na evidenciu. Fakturovanie takýchto výdajok možno vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach. 

Nastavenie pre možnosť fakturácie skladových výdajok, ktoré nemajú nastavenú cenu

Obrázok: Nastavenie pre možnosť fakturácie skladových výdajok, ktoré nemajú nastavenú cenu

 

Zakladanie oznamu z plánovanej práce 

S novou verziou prešiel zmenou aj modul Plánovaná práca. Pri zakladaní plánovanej práce teraz bude možné rovno vytvoriť aj oznam o plánovanej práci. Vďaka tomu budú vaši zákazníci ale aj zamestnanci lepšie informovaní o plánovaných úkonoch. Vytvárať oznamy z plánovaných prác je možné, len ak máte zapnutý modul Oznamy

Tlačidlo na vytvorenie oznamu z plánovanej práce

Obrázok: Tlačidlo na vytvorenie oznamu z plánovanej práce

Zadávanie oznamu z plánovanej práce

Obrázok: Zadávanie oznamu z plánovanej práce

Oznam z plánovanej práce

Obrázok: Oznam z plánovanej práce

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.183 >

Dátum:
17. september 2020