Novinky CDESK 3.0.184

S verziou 3.0.184 v CDESKu pribudli poznámky pre riešiteľov na pracovnom príkaze, na faktúru si môžete pridať rukou písaný podpis a mnohé ďalšie.

TOP novinky – 17. november 2020

Poznámka pre riešiteľa (interná diskusia) k pracovným príkazom

S verziou 3.0.184 pribudla v pracovných príkazoch nová záložka Poznámka pre riešiteľov (interná diskusia). Rovnako ako Poznámka pre riešiteľa na požiadavkách, slúži na komunikáciu medzi riešiteľmi pracovného príkazu. Tieto záznamy nie sú pre zákazníka prístupné, pokiaľ mu manuálne nezmeníte oprávnenie.

Záznamy na záložke Poznámka pre riešiteľov (interná diskusia)
Obrázok: Záznamy na záložke Poznámka pre riešiteľov (interná diskusia)

 

Formulár na pridanie nového príspevku je totožný s formulárom používaným v požiadavkách a poskytuje aj rovnaké možnosti. Do poľa pre prijímateľov notifikácie je možné vložiť vlastný mail. Pole pre zadanie príspevku ponúka pokročilé možnosti na editáciu textu, ale aj vkladanie obrázkov. Pred odoslaním príspevku si môžete pozrieť náhľad mailovej notifikácie.

 

Formulár pre zadanie Poznámky pre riešiteľov
Obrázok: Formulár pre zadanie Poznámky pre riešiteľov

 

Notifikácia o pridaní internej diskusie na pracovnom príkaze
Obrázok: Notifikácia o pridaní internej diskusie na pracovnom príkaze

 

 

Interná diskusia na pracovnom príkaze sa prenáša aj na naviazanú požiadavku, kde je označená príznakom.

 

Interná diskusia z pracovného príkazu medzi príspevkami na požiadavke
Obrázok: Interná diskusia z pracovného príkazu medzi príspevkami na požiadavke

 

Oprávnenia na prístup k internej diskusii na pracovných príkazoch sa riadi nezávisle od požiadaviek a má vlastné nastavenia.

 

Oprávnenia na prístup k internej diskusii
Obrázok: Oprávnenia na prístup k internej diskusii

 

Mailové notifikácie k požiadavkám podľa typu požiadaviek

 

Nová verzia prináša možnosť notifikovať požiadavky podľa Typu požiadaviek. Pre daný typ vyberiete používateľov pre príjem mailových notifikácií.

Výber používateľov pre notifikovanie ku konkrétnemu typu požiadavky
Obrázok: Výber používateľov pre notifikovanie ku konkrétnemu typu požiadavky

 

Zároveň v nastaveniach notifikácií pribudla nová rola Používateľ pre Typ požiadavky. Vďaka tomu môžete nastaviť, ktoré konkrétne zmeny na požiadavke budú používateľom notifikované podľa typu požiadavky.

 

Nová rola v nastaveniach notifikácií Používateľ pre Typ požiadavky
Obrázok: Nová rola v nastaveniach notifikácií Používateľ pre Typ požiadavky

 

Rukou písaný podpis na faktúrach a reportoch

 

Do profilu používateľa tiež pribudlo pole Podpis pre tlačové zostavy. Umožňuje nahrať fotku ručne písaného podpisu, ktorý sa bude zobrazovať na reportoch a faktúrach vystavených z CDESKu.

Tlačidlo pre vloženie fotky podpisu
Obrázok: Tlačidlo pre vloženie fotky podpisu

 

Podpis na faktúre
Obrázok: Podpis na faktúre

 

 

K tomuto nastaveniu tiež pribudli nové opatrenia na prístup, editáciu a mazanie.

 

Oprávnenia k Podpisu pre tlačové zostavy
Obrázok: Oprávnenia k Podpisu pre tlačové zostavy

 

Posledná zmena nad požiadavkou

 

S posledným updatom v zozname požiadaviek pribudol nový stĺpec Posledná zmena, v ktorom sa zaznamenáva naposledy zmenený parameter požiadavky. Zapisujú sa tieto zmeny:

 • Zmenený riešiteľ požiadavky
 • Zmenený stav požiadavky
 • Zmenená priorita požiadavky
 • Zmenený názov požiadavky
 • Zmenený popis požiadavky
 • Zmenená zodpovedná osoba
 • Zmenený pomocný riešiteľ
 • Zmenený termín priradenia požiadavky
 • Zmenený termín odozvy požiadavky
 • Zmenený termín splnenia požiadavky
 • Zmenený termín náhradného riešenia požiadavky
 • Pridaná poznámka medzi operátormi
 • Pridaný diskusný príspevok
 • Pridané plnenie
 • Pridané zariadenie k požiadavke
 • Odobrané zariadenie z požiadavky
 • Zmenený dôvod ukončenia
 • Zmenené riešenie
 • Zmenená priorita požiadavky
 • Zmenená oblasť služby
 • Zmenená 2. úroveň oblasti služby
 • Zmenená urgencia
 • Zmenený dopad
 • Zmenený typ požiadavky
Informácia o poslednej zmene požiadavky
Obrázok: Informácia o poslednej zmene požiadavky

 

Stĺpec Posledná zmena bol zahrnutý aj do pokročilého filtra a exportu.

 

Filtrovanie podľa stĺpca Posledná zmena
Obrázok: Filtrovanie podľa stĺpca Posledná zmena

 

Stĺpec Posledná zmena v exporte požiadaviek
Obrázok: Stĺpec Posledná zmena v exporte požiadaviek

 

 

Alternatívne prihlasovacie meno

 

V nastaveniach pre používateľov bolo pridané nové nastavenie Alternatívne prihlasovacie meno (mail adresa). Pri zapnutí tejto funkcie sa používateľ bude môcť do CDESKu prihlasovať pomocou mailovej adresy alebo iného výrazu.

Zapnutie funkcie Alternatívne prihlasovacie meno
Obrázok: Zapnutie funkcie Alternatívne prihlasovacie meno

 

Alternatívne prihlasovacie meno sa nastavuje v profile používateľa. Ako alternatívne prihlasovacie meno možno použiť aj kontaktný mail.

 

Nastavenie alternatívneho prihlasovacieho mena v profile používateľa
Obrázok: Nastavenie alternatívneho prihlasovacieho mena v profile používateľa

 

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.184 >

 

Dátum:
17. november 2020