CDESK - softvér pre vyšší stupeň údržby

CDESK prezentovaný na 13. Medzinárodnej servisnej konferencii.

Poriadok. Efektivita. Zisk.

To sú benefity, ktoré CDESK prináša každej firme, bez ohľadu na to, v akej brandži pôsobí.

Čoraz väčšiu popularitu má CDESK u firiem poskytujúcich servisné služby, čo sa potvrdilo aj na 13. Medzinárodnej servisnej konferencii (Šamorín, 6-8. september 2017), kde bol CDESK zastúpený ako nástroj IT podpory riadenia servisných pracovníkov, v rámci sekcie Efektívnosť.

Našu prezentáciu, zameranú na organizovanie fungovania servisu, riadenie pracovnej sily (WFM) a komunikáciu so zákazníkom, si môžete stiahnuť nižšie.

 

Dátum:
18. september 2017