CDESK notifikácie

CDESK poskytuje možnosť notifikovať všetky zúčastnené strany o akýchkoľvek akciách v požiadavkách e-mailom, napríklad o zmene termínov, stavu požiadavky, priority, riešiteľa, o pridaných diskusných príspevkoch a podobne. Do zoznamu adries pre notifikácie v požiadavke sa dajú pridať ľubovoľné adresy, prípadne niektoré odobrať, avšak adresa správcu a riešiteľa sú tam napevno a operátori ich nemôžu zmeniť.

Existujú dva druhy notifikácií, jeden sa posiela pri zmene nastavení požiadavky a druhý pri pridaní nového diskusného príspevku. Ak operátor vykoná zmeny v oboch oblastiach, notifikácia o vykonaných zmenách príde len v jednom maily.

Nasledujúci zoznam zobrazuje základné nastavenia adries, ktoré sú notifikované o zmenách v požiadavke za určitých podmienok: 

 • Správca
 • Zadávateľ požiadavky
 • Riešiteľ požiadavky
 • Pomocný riešiteľ
 • Operátor pridelený zákazníkovi
 • Zákazníkov hlavný kontakt
 • Zákazníkov kontakt na zadanom mieste(záložka Miesta v detaile zákazníka)
 • Priama adresa na zákazníka

Existuje možnosť Zadať ďalšie e-mailové adresy pre notifikácie 

Pod účtom správcu môžete zapnúť možnosť Kópie z odoslaných diskusných príspevkov a poznámok k CDESK požiadavkám, čo vám bude preposielať notifikácie o všetkých nových diskusných príspevkoch a interných poznámok v požiadavkách.

Túto funkciu zapnete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> Notifikácie. V tejto záložke môžete tiež nastaviť, čo všetko má CDESK notifikovať.

Notifikačné nastavenia

Obrázok: Notifikačné nastavenia

V prípade Operátorského konta je taktiež možné zmeniť nastavenie notifikácii. Choďte do Admin zóna -> Používatelia -> Môj profil -> Záložka Notifikácie a tu môžete nastaviť každú notifikáciu vyvolanú zmenou v CDESKu, pričom máte k dispozícii 3 ďalšie možnosti:

 • Posielať notifikácie z CDESKu len ako riešiteľovi

 • Kópie z odoslaných diskusných príspevkov a poznámok k CDESK požiadavkám

 • Blokovať emaily porúch podľa rozvrhu C-Monitora

Changing the notifications settings in a Operators profile

Obrázok: Nastavenie notifikácii v profile operátora

Zasielanie kópií vybraných druhov notifikácii nadriadenému/podriadenému

V prípade ak chcete nastaviť zasielanie kópii vybraných druhov notifikácii operátorovi, ktorého máte nastaveného ako nadriadeného (príp. podriadeného) choďte do Admin zóna -> Používatelia -> Operátori a skupiny -> konkrétny operátor -> záložka Nadriadení a podriadení

Pomocou troch bodiek v krúžku (označené šípkou na obrázku) vyvoláte menu, v ktorom vyberiete pre vás zaujimavé notifikácie. Následne stačí len pre zvoleného nadriadeného (resp. podriadeného) zaškrtnúť políčko vybranej notifikácie. Po želanom nastavení nezabudnite uložiť.

Nastavenie kópie notifikácii operátorovi

Obrázok: Nastavenie kópie notifikácii operátorovi

Notifikácie ktorých kópie je možné zasielať:

 • CDESK SMS - 2 najvyššie priority    
 • CDESK SMS - 2 najvyššie dôležitosti    
 • SMS poruchy    
 • Kritické alarmy (emaily)    
 • Alarmy (emaily)    
 • Varovania (emaily)    
 • CDESK emaily - všetky    
 • CDESK emaily - nové pož. a zmena rieš. *    
 • CDESK emaily - diskusia a poznámky    
 • CDESK emaily - akc. ukončenie s hodnotením 2 a vyššie