Evidencia objednávok

 

Evidencia objednávok je súčasťou modulu Zákazky, nachádza sa v hlavnom menu v Zákazky->Evidencia objednávok. Ak sa v menu nenachádza, uistite sa, že máte zapnutý modul Zákazky v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a že máte pridelené potrebné oprávnenia prácu so zákazkami a účtovaním v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Zoznam objednávok

Zoznam obsahuje prijaté a vystavené objednávky s možnosťou vyhľadávania. Zobrazujú sa tu tiež všetky objednávky vystavené v Plánovaní nákladov zákazky, v časti Externý plán.

Objednávky je možné editovať po dvojkliku na riadok objednávky, alebo pomocou voľby z kontextového menu   Editovať . Novú objednávku vytvoríte kliknutím na tlačidlo  +Pridať  v hornej časti okna.

 

Nová objednávka

V prvom kroku zvoľte typ objednávky:

Vystavená objednávka

Typ dokladu - Vystavená objednávka

Číslo vystavenej objednávky - vygeneruje sa automaticky po uložení objednávky

Objednávateľ - vyberte zákazníka. V prípade objednávky vystavenej zo zákazky je objednávateľom zákazník priradený k zákazke. Kliknutím na  >  otvoríte zoznam s pokročilým filtrovaním, ak hľadanú spoločnosť neevidujete, pomocou  +  vytvoríte novú

Kontaktná osoba objednávateľa - vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na  + 

Zákazka - ak sa objednávka viaže k zákazke, vyberte zo zákaziek evidovaných pod objednávateľom

Zodpovedná osoba - používateľ zodpovedný za vystavenie objednávky

Dátum vystavenia - vyberte dátum vystavenia objednávky

Termín dodania - vyberte dátum dodania predmetu objednávky

Mena - vyberte peňažnú menu. Zoznam povolených peňažných mien je možné upraviť v Globálne nastavenia->Účtovanie

Cena bez DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na objednávke

Cena s DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na objednávke

Obsah - popis objednávky, podľa ktorého je možné objednávku identifikovať a vyhľadávať

Dodávateľ - vyberte zo zoznamu. Kliknutím na  >  otvoríte zoznam spoločností s pokročilým filtrovaním, ak hľadanú spoločnosť neevidujete, pomocou  +  vytvoríte novú

Kontaktná osoba dodávateľa - vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na  + 

Položky objednávky - sú popísané nižšie v samostatnom odstavci

 

Prijatá objednávka

Typ dokladu - Prijatá objednávka

Číslo prijatej objednávky - vygeneruje sa automaticky po uložení objednávky

Dodávateľ - vyberte zo zoznamu. Kliknutím na  >  otvoríte zoznam spoločností s pokročilým filtrovaním, ak takú spoločnosť neevidujete, pomocou  +  vytvoríte novú

Kontaktná osoba dodávateľa - vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na  + 

Zodpovedná osoba - používateľ zodpovedný za prijatie objednávky

Dátum prijatia - vyberte dátum prijatia objednávky

Termín dodania - vyberte dátum dodania predmetu objednávky

Mena - vyberte peňažnú menu. Zoznam povolených peňažných mien je možné upraviť v Globálne nastavenia->Účtovanie

Cena bez DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na objednávke

Cena s DPH - vypočíta sa podľa cien položiek na objednávke

Objednávateľ - vyberte zákazníka zo zoznamu. Kliknutím na  >  otvoríte zoznam spoločností s pokročilým filtrovaním, ak takú spoločnosť neevidujete, pomocou  +  vytvoríte novú

Kontaktná osoba objednávateľa - vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na  + 

 

Položky objednávky

Novú položku pridáte kliknutím na  +Pridať položku . V novo pridanom riadku vypíšte polia Názov, Množstvo, JednotkuJednotkovú cenu, a sadzbu DPH. Suma bez DPH a Suma s DPH sa vypočítajú automaticky. Riadok s položkou odstránite z objednávky kliknutím na .