Oznamy - prehľad funkcií

Vývesná tabuľa Vašej spoločnosti.

Oznamy sú určené pre všetkých Vašich pracovníkov ako aj zákazníkov. Zobrazujú sa priamo v Úvodnom prehľade, aby nikomu neuniklo nič dôležité.

Oznamy v Úvodnom prehľade

Obrázok: Oznamy v Úvodnom prehľade

Oznamy môžete triediť do prehľadných kategórii, ktoré si sami vytvárate. Dôležitý oznam sa môže zobrazovať prednostne.

Na rozdiel od modulu Nástenka, správy v Oznamoch môžu mať obmedzenú časovú platnosť.

Zoznam oznamov

Obrázok: Zoznam oznamov