Plnenia - prehľad funkcií

Kompletná evidencia odpracovanej práce pracovníkov.

Získajte prehľad o vyťažení svojich pracovníkov na základe vykonanej práce.

Zoznam plnení

Obrázok: Zoznam plnení

V zlomku sekundy vytvárajte faktúry s presným rozpisom prác. 

K plneniam môžete zaevidovať použitý materiál, dodaný tovar, dopravné náklady a parkovné.

Formulár plnenia

Obrázok: Formulár plnenia