História zmien

E.g., 18.7.2019
E.g., 18.7.2019

Februárový update pre CDESK prináša viaceré užitočné vylepšenia a funkcie, ktoré majú za cieľ zabezpečiť vaše pohodlie pri práci so systémom. Zmien sa dočkali moduly Helpdesk, Dovolenky, CRM a mnohé ďalšie.
Spoločne s aktualizáciou bola vydaná aj úplne nová mobilná aplikácia CDESK pre zariadenia s operačným systémom iOS, ktorá dopĺňa už existujúcu mobilnú aplikáciu pre Android.

Významné nové funkcie

C-Monitor® klient
– integrovaný nový komunikátor do rozrania C-Monitor® klienta

CDESK - mobilná aplikácia
– nová mobilná aplikácia pre operačný systém iOS

 

Nové funkcie

CDESK / Customer Monitor® 
– nový sprievodca pre úvodné nastavenie nového administrátora

CDESK - komunikátor
– možnosť opustiť skupinový chat

CM IT monitoring 
– dedenie oprávnení pri zmene riešiteľa požiadavky

Požiadavky
– nový dizajn formuláru pre zadávanie požiadaviek cez web
– možnosť zobraziť poznámku k zákazníkovi priamo z formulára požiadavky
– nový report so štatistikou hodnotenia riešiteľov požiadaviek

Úvodný prehľad
– nový widget - štatistika plnení
– nové widgety pre modul CRM - prehľad otvorených leadov a opportunít, úspešnosť konverzie

Nástenka
– možnosť tlačiť príspevky, alebo uložiť ich do PDF
– nové farebné značky pre kategorizáciu príspevkov do priečinkov

Zákazníci
– rozšírené možnosti kategorizácie - možnosť priradiť región, zameranie, záujem o značky

Dovolenky
– doplnená evidencia náhradného voľna, vrátane histórie čerpania
– možnosť priradiť schvaľovací proces konkrétnemu operátorovi, alebo skupine
– hromadné schvaľovanie dovoleniek
– nová notifikácia zastupujúcim operátorom, tí majú možnosť zástup odmietnuť

Plnenia
- nové stopky pre záznam času riešenia požiadavky, s možnosťou záznamy konvertovať na plnenia

CRM modul
– možnosť obnoviť už diskvalifikovaný lead
– možnosť pridať ponuku k Opportunite aj vo forme prílohy
– zjednodušené pridávanie zákazníkov a kontaktov pri konverzii Leadu na Opportunitu

 

Zmeny a vylepšenia

Požiadavky 
– možnosť odobrať zadávateľa požiadavky zo zoznamu príjemcov, čím nebude notifikovaný o nových príspevkoch v diskusii
– zákazníkom pridaný diskusný príspevok už neodosiela notifikáciu na zákaznícke kontá

Plnenia
– operátor nemá možnosť pridávať ďalšie plnenia k ukončenej požiadavke
– polia vo formulári, ktoré nie sú viditeľné zákazníkom a slúžia iba pre internú evidenciu, sú odlíšené žltou farbou

CDESK 
– optimalizácia a redukcia počtu pre používateľa nepotrebných notifikácií 

Vo verzií 2.9 nájdete mnoho generačných zmien, či už ide o užívateľské rozhranie alebo o funkcionalitu.

Do pozornosti dávame ďalšie novinky týkajúce sa CUSTOMER MONITOR, nájdete ich na tejto stránke.

 

Main Features

Modul CRMnový príplatkový modul – pridaná funkcia TODO list umožňuje vytvoriť prehľadný zoznam povinností aj s termínmi splnenia

Modul Dovolenky –  umožňuje operátorom podávať žiadosti o voľno, zadefinovať vlastné typy žiadostí a schvaľovacích procesov

Modul Rezervačný Systémnový príplatkový modul  pre rezervovanie ľubovoľných objektov, ktoré si zadefinujete

Prepojenie s ekonomickými softvérmi  -  v novej verzii sme pre vás pridali k existujúcemu prepojeniu s POHODA aj prepojenie na dva nové ekonomické softvéry a to Money S4/S5 a ABRA G3. S týmto prepojením je možné previazať v účtovnom systéme a CDESKu  adresy zákazníkov, fakturačnú a skladovú evidenciu.

Mobilná aplikácia –  umožňuje plnohodnotný prístup do CDESKu z vášho smartfónu. Ak ste off-line, vykonané zmeny budú aktualizované, ihneď ako zariadenie získa prístup k sieti.

Komunikátor na webe – nový zabudovaný chat klient dostupný na samostatnom webe alebo priamo ako súčasť CDESKu po prihlásení do vášho CDESK konta.

Modul CMDB, nový príplatkový modul – reprezentujúci konfiguračnú databázu

 

Nové funkcie

Sprehľadnenie globálnych nastavení - globálne nastavenia dostupné pod kontom správcu sme rozdelili na logické celky podľa modulov a pridali rozšírené možnosti

Preberacie, Príjmacie, Reklamačné protokoly v požiadavkách – umožňuje vytvoriť rôzne druhy protokolov, ktoré sa následne dajú vygenerovať z ľubovoľnej požiadavky.

Nový spôsob pridávania plnení – alternatívny spôsob pridávania plnení priamo cez kalendár, poskytuje tiež rýchly prehľad plnení v aktuálnom mesiaci

Úlohy – pridaný modul na jednoduchšie kategorizovanie úloh, ktoré je možné naviazať na požiadavky, zákazky, projekty alebo na vkladanie nezávislých poznámok do CDESKu

Alokovanie termínov z kalendára – možnosť alokovať ľubovoľné termíny pre úlohy priamo z kalendára

Alokovanie termínov v požiadavkách– možnosť alokovať ľubovoľné termíny pre úlohy priamo z požiadavky

Možnosť nastavenia notifikácii – nové možnosti nastavenia notifikácií z požiadaviek

Nové SLA a kombinácie – nové možnosti a kombinácie nastavení SLA -  prioritu požiadavky možno kombinovať s typom požiadavky, zákazníkom a ďalšími možnosťami.

Evidencia histórie zmien na zákazníkovi – zobrazenie histórie zmien na zákazníkovi a ich autora, prehľad prislúchajúcich požiadaviek a pravidelných úloh

Nástenka – umožňuje pridávať správy ostatným operátorom do nástenky priamo v ich úvodnom prehľade

Správy na spracovanie – pridaná možnosť posielať si súkromné správy na spracovanie do CDESK viditeľné len pre určeného operátora

Email parser – nové možnosti spracovania správ, vytváranie pravidiel pre automatické spracovávanie prijatých e-mailov

Template na pridanie plnení – zjednodušené pridávanie plnení pomocou vlastných definovateľných šablón

Template na popis požiadavky - zjednodušené pridávanie požiadaviek pomocou vlastných definovateľných šablón

Možnosť zasielania kópií vybraných druhov notifikácií nadriadenému – nadriadený môže byť notifikovaný o diskusných príspevkoch a interných poznámkach k požiadavkám

Pridané voliteľné pole v požiadavke – slúži na zatriedenie požiadaviek do určitých skupín, nad ktorými sa potom dajú robiť samostatné štatistické analýzy

Voliteľné stĺpce v zozname požiadaviek – možnosť spravovať zobrazenie požiadaviek a skryť nepotrebné informácie

Pridanie filtrovania požiadaviek podľa „riešiteľ v minulosti“ – ďalšia možnosť pre filtrovanie zoznamu požiadaviek

Synchronizácia kalendárov cez google+ účet – Synchronizovaním udalostí v MS Exchange (MS Outlook), GMAIL (free) a kalendármi Google apps s CDESK Plánovacím kalendárom dosiahnete ten najlepší prehľad o vašich nadchádzajúcich udalostiach.

Voliteľný úvodný prehľad - odteraz môžete zmeniť nastavenie rozloženia a obsahu úvodného prehľadu tak aby ste tam mali všetky pre vás potrebné informácie

Nastavenie riešiteľa pre danú oblasť služby - pre jednotlivé oblasti služby môžete nastavovať konkrétnych riešiteľov

Vlastné filtre na ďalších miestach - odteraz môžete vytváraťť a ukladať vlastné filtre aj v zozname plnení, správach na spracovanie a iných miestach.

Pridanie nového zákazníka už iba pomocou rýchleho formulára - v novej verzií bol odstránený zdĺhavý a nepotrebný sprievodca vytvorením nového zákazníka. Taktiež sme pridali možnosť vytvoriť nového zákazníka na dve nové miesta

Voliteľný popis požiadavky - ak popis požiadavky nevyužívate, môžete ho odteraz nastaviť ako voliteľný

 

Changes and updates

Preusporiadanie polí požiadavky - voliteľné časti boli presunuté do záložky "Rozšírené údaje"

Sprístupnenie CMDB pre zákaznícke konto (len na čítanie) – prístup pre zákaznícke konto do CMDB je možné nastaviť v Admin zóna -> Používatelia -> Zákaznícke kontá -> Konkrétny zákazník -> Nastavenia hlavných prístupov -> Prístup do databázy objektov

Možnosť výberu zariadení v požiadavke pre zákaznícke konto - zákazník môže v požiadavke priamo z CMDB vybrať zariadenie, ku ktorému sa požiadavka vzťahuje

Zrušený termín "Najbližšie aktivity" (nahradený "Úlohami") – na spravovanie najbližších aktivít môžete odteraz používať "Úlohy"

Notifikácie o uložení zmien – po uložení akejkoľvek zmeny v CDESK sa zobrazí notifikačný pás v hornej časti obrazovky o úspešnom uložení zmien

V požiadavke checkbox „Blokovať posielanie emailov“ – pridaná možnosť blokovať posielanie emailov o vykonanej zmene v požiadavkách

Oprava a pridanie funkcionality pre hromadnú editáciu zákazníkov, operátorov – hromadná editácia viacerých zákazníkov a operátorov teraz podporuje zmenu viacerých nastavení

Pridané oprávnenia na moduly – nastavenia oprávnení jednotlivých operátorov ku konkrétnym modulom

Zjednodušenie obrazovky pre zadávanie požiadavky cez easyclick – jednoduchší a prehľadnejší formulár pre zadávanie EasyClick požiadaviek

Prečíslovanie priorít v zmysle ITILzmenili sme poradie číslovania priorít tak aby bolo v súlade so štandardmi ITIL. Priorita 6 sa stala najnižšou a priorita 1 najvyššou.

Pridanie stránkovania do správ na spracovanie – zobrazenie iba určitého počtu správ na spracovanie na jednej strane, pri prekročení sa vytvárajú nové strany

Pridanie notifikácie diskusného príspevku zadávateľovi – nové možnosti notifikačných nastavení pri pridávaní diskusných príspevkov v požiadavkách

 

Bugfixes

  • Chybné počítanie požiadaviek
  • Skrátenie dĺžky aktivačného kódu pre vytvorenie testovacieho konta
  • Drag n Drop v kalendári
  • Prednostného zobrazenia požiadaviek
  • Log požiadavky v prípade akceptácie alebo pridanie diskusného príspevku neprihláseným používateľom
  • Zobrazenie obrázkov v znalostnej báze