Prinášame vám nový CRM modul a novú verziu CDESK aplikácie pre android