Ponuky - úvodný prehľad

Bez kvalitnej ponuky môžete stratiť zákazníka skôr, ako ochutná kvalitu Vašich produktov.

Na začiatku bola...

Ponuka. Či už ide o nového zákazníka alebo Vášho verného "štamgasta", kvalitná komunikácia ponúk je základom dobrého biznisu. Na Vašej strane je potrebné, aby ste vždy vedeli komu, čo a kedy ste ponúkli, kto túto ponuku rieši a v akom štádiu sa nachádza. Zákazník musí dostať zrozumiteľnú, vecne správnu a dobre vyzerajúcu ponuku, na ktorú môže čo najjednoduchším spôsobom reagovať. 

CDESK Vám poskytne kvalitný manažment ponúk, ktorý pomôže vyššie uvedené požiadavky premeniť v realitu.

Všetky ponuky sú prehľadne zoradené v zozname, ktorý je možné exportovať do formátu XLS. Pre rýchlu prácu je možné presúvať položky priamo z cenníka.

 

Schvaľovanie ponúk

Systém eviduje tak Vami vystavené ponuky ako aj ponuky, ktoré ste dostali od Vašich dodávateľov. 

V prvom prípade využijete funkciu "akceptácia zákazníkom". Zákazník môže vašu ponuku schváliť alebo zamietnuť priamo v systéme. Nechýba ani priestor na diskusiu a pripomienky. Rýchlosť, transparentnosť, efektívna komunikácia.

Ponuky od Vašich dodávateľov je takisto možné schvaľovať priamo v systéme. Pokiaľ sa chcete poistiť voči plytvaniu financiami, môžete prideliť príslušné oprávnenie iba vybraným manažérom.

Priamo v systéme je možné všetky druhy ponúk schváliť alebo zamietnuť.