Riešenia

CDESK je univerzálne použiteľný softvér. Táto sekcia diskutuje riešenia, ktoré CDESK poskytuje pre rôzne odvetvia podnikania a v rôznych situáciách. Nechajte sa inšpirovať!

CDESK pre poskytovateľov outsourcingu správy HW, SW

Len plnohodnotný Service Desk môže dať poskytovateľovi IT outsourcingu poriadok, efektivitu a zisk. CDESK to s prehľadom zvládne, vďaka silným nástrojom ako napríklad tiketovací systém Helpdesk, Monitoring či konfiguračná databáza CMDB. Vyhýbajte sa problémom, vzniknuté riešte rýchlo, požiadavky plňte načas a deklarujte kvalitu vami poskytovaných služieb pomocou presných a zrozumiteľných reportov.

 

CDESK pre IT oddelenia väčších spoločností

Zefektívnite prácu vášho interného IT oddelenia. Zvýšte bezpečnosť firemnej siete pomocou CDESK evidencie udalostí, CM IT monitoringu, automatizáciou procesov v správe a evidencii IT zariadení a zjednodušením komunikácie s používateľmi založenej na Active Directory. Odhaľujte a zaznamenávajte bezpečnostné udalosti a rozumne aplikujte ITIL štandardy na prácu vášho IT oddelenia. 

 

 

CDESK pre firmy servisujúce zariadenia mimo IT

S CDESKom porastú výsledky vašej servisnej spoločnosti. Zvýšte počet zákaziek cielenou starostlivosťou o zákazníkov a znižovaním nákladov vďaka generačne lepšiemu plánovaniu. Dostávajte notifikácie o servisných revíziách, umožnite zákazníkom vidieť priebeh práce a históriu opráv. Plánujte na základe polohy vašich zamestnancov a zákazníka. Dajte vašim technikom nástroj, ktorý ich bude pri práci motivovať.

 

CDESK pre spoločnosti poskytujúce SW podporu

Využite CDESK na dodržiavanie zmluvných termínov pri implementovaní softvérových projektov a poskytovaní podpory. Zaznamenávajte a fakturujte SW zásahy nad rámec zmluvy, komunikujte o vývoji otvorených prípadov a dostávajte spätnú väzbu, aby ste so zákazníkmi mali vytvorený dobrý vzťah pri poskytovaní kvalitných riešení. Prehľadná evidencia pracovného času a flexibilná fakturácia robia z CDESKu často vyhľadávaného spoločníka v tejto oblasti.

 

 

Rozširujúce možnosti pre väčšie spoločnosti

Súčasti CDESKu sú často využívané v spoločnostiach so zložitejšou organizačnou štruktúrou. V takýchto firmách je treba chrániť informácie pred neoprávneným prístupom, nezaťažovať zamestnancov nepodstatnými informáciami a mať pracovné tímy fungujúce bez častých, nežiaducich interakcií. Rovnako tiež treba mať prostredie, kde vždy viete nájsť to, čo práve hľadáte, spomedzi veľkého množstva objektov, zamestnancov a komunikácie.