Rozširujúce možnosti pre väčšie spoločnosti

 

Dokážete efektívne oddeliť viditeľnosť informácii medzi regiónmi a oblasťami?

Vzhľadom na to, že operátor je priradený k nejakému regiónu, je ťažké mu povoliť prístup k vybraným informáciám z iných regiónov.

Riešenie

Jednoduchým nastavením CDESK oprávnení dokážete jednotlivé regióny medzi sebou oddeliť, individuálne pre vybrané osoby. Je možné povoliť  alebo zakázať prístup k špecifickým dátam vybraného regiónu, Dokážete zamestnancom zamedziť prístup k citlivým údajom a vytvoriť tak rôzne skupiny oprávnení.

 

Máte možnosť sprístupniť dáta o zákazníkoch pre viacero regiónov?

Keď sa v systéme používa jedna spoločná databáza, sprístupnenie vybraných dát je dôležité pre lepší prehľad a plánovanie. Niektoré úlohy nie je možné bez týchto chýbajúcich dát dokončiť.

Riešenie

CDESK ponúka veľké množstvo variácií v manažovaní prístupov k informáciám ako  sú zákazníci a ich nastavenia, úlohy, zariadenia, úlohy kolegov, umožní vám nastaviť každé konto s prístupom do systému individuálne. Hlavnou výhodou je centrálna databáza údajov, ktorá je pre všetky regióny spoločná a vy si len nastavujete oprávnenia pre prístup k údajom v nej.

 

Optimalizované plánovanie služieb medzi regiónmi / krajinami ?

V prípade, že technik musí za zákazníkmi cestovať z iného regiónu, dokáže si tieto udalosti naplánovať a prepojiť ich s dátami z iného regiónu, vidí trasy, a aktuálnu pozíciu?

Riešenie

CDESK rozšírený o modul GPS monitoring jednotiek vo vozidlách poskytuje prehľad o aktuálnej polohe technikov pre potreby operatívneho plánovania vo všetkých prístupných regiónoch. Trasy sú zobrazene na mapách, odtiaľto je možné všetky plánované úlohy efektívnejšie plánovať s ohľadom na menšie cestovne náklady a čas.

 

Máte reporty a štatistiky oddelené pre samostatné regióny, alebo skupiny regiónov?

Je pre vás zložité udržať si presný prehľad vo vybraných regiónoch?

Riešenie

Veľké množstvo typov reportov a štatistík v CDESKU umožňuje vytvoriť report pre každý región zvlášť, alebo pre vybranú skupinu regiónov spolu. Dokážete si tak porovnať ich efektívnosť.

 


 

Tieto problémy dokáže vyriešiť produkt: CDESK Serice desk

Využité moduly - zahrnuté v produkte:

  • Zákazky (projekty) - udržiavajte jednoduchú evidenciu nedokončenej práce, štruktúrovanú pod konkrétnych zákazníkov
  • Helpdesk s SLA - jasný prehľad o všetkých otvorených úlohách, workflow manažment a dodržiavanie zmluvných termínov, všetka komunikácia uchovávaná pod konkrétnu aktivitu alebo zákazníka
  • Plánovanie - organizácia všetkých udalostí v Pláínovacom kalendári - ich presúvanie, alokácia termínov a zmeny riešiteľov
  • Knowledge base - evidence of knowledge from technicians, learning materials, known problems and solution in structured, accessible database

Využité rozšírenia - účtované navyše:

  • Objektová databáza CMDB, SLA termíny - evidencia všetkých zariadení a ich vzťahov, SLA aplikované na všetky objekty databázy
  • Mapy - zobrazovanie trás, miest a zariadení na mapách s farebným a symbolovým odlíšením technikov a typov úloh
  • GPS sledovanie vozidiel - monitorovanie geografickej polohy GPS jednotiek vo vozidlách technikov v reálnom čase