SLA a SLO - prehľad funkcií

Stanovte si a odkomunikujte termíny, ktoré budú vypovedať o kvalite vašich služieb.

SLA

SLA (Service level agreement) definuje pracovné časy a termíny spojené s podporou – termín odozvy, termín splnenia a termíny náhradných riešení.

Zoznam SLA

Obrázok: Zoznam SLANa jednotlivé objekty alebo skupiny v konfiguračnej databáze si nastavíte konkrétne reakčné termíny. Tie si môžete definovať pre každý deň zvlášť a osobitne aj pre dni pracovného pokoja.

SLA - príklad

Obrázok: SLA - príklad

SLO

Zoznam SLO

Obrázok: Zoznam SLO

SLO (Service level objective) definuje parametre pre dostupnosť služby. Ide o percentuálne vyjadrenie minimálnej dostupnosti služby za určité obdobie. Môžete tiež dokumentovať maximálne trvania výpadkov a zohľadňovať plánované práce.

SLO - príklad

Obrázok: SLO - príklad